Circulaire economie: aanbevelingen van Agoria voor Europese Commissie | Agoria

Circulaire economie: aanbevelingen van Agoria voor Europese Commissie

Gepubliceerd op 08/09/15 door Patrick Van den Bossche

De nieuwe Europese Commissie is van plan een vernieuwd pakket maatregelen en acties rond de circulaire economie te publiceren. Daarom heeft ze  een internetconsultatie gehouden waarbij de mening gevraagd werd van stakeholders rond de maatregelen die in dit vernieuwde pakket moeten zitten. Agoria heeft aan deze consultatie deelgenomen. Vanuit onze oproep om inbreng te verkrijgen van de leden (zie AOL van 10 juli 2015) heeft Agoria vier prioriteiten geïdentificeerd die belangrijk zijn voor de technologische industrie. Naast een antwoord op de vragenlijst hebben we eveneens een korte positie hieromtrent opgesteld (zie bijlage)

Betere implementatie, harmonisatie en handhaving van het bestaande beleid

Eerst en vooral dient de Europese Commissie dringend werk te maken van een betere implementatie, harmonisatie en handhaving van het huidige beleid. Heel wat bestaande regelgeving heeft nu al een impact op de doelstellingen van de circulaire economie, zoals de kaderrichtlijn afval, de diverse terugnameplichten, de afvaltransportrichtlijn, .... Op Europees vlak is er echter een groot gebrek aan een geharmoniseerde implementatie en handhaving met talloze meningsverschillen tussen de lidstaten.

Dit geeft aanleiding tot enerzijds een gebrek aan een gelijk speelveld maar zorgt er anderzijds ook voor dat talloze recyclage opportuniteiten gemist worden. Dit komt bovenop de hoge administratieve verplichtingen zoals bij het transport van afvalstoffen. Het gebrek aan handhaving zorgt dat de kloof om een gelijk speelveld te verkrijgen enkel maar dieper wordt. Daarnaast heeft de regelgeving rond het beheer van chemische stoffen (zoals REACH & ROHS) mogelijk een negatief effect op de beschikbaarheid van grondstoffen voor recyclage. Hier roept Agoria

De rest is gereserveerd voor Agoria leden