Agoria ICT optimistisch over geplande Belgische omzetting van Europese telecomrichtlijnen | Agoria

Agoria ICT optimistisch over geplande Belgische omzetting van Europese telecomrichtlijnen

Gepubliceerd op 16/02/11 door Ilse Haesaert
Minister Van Quickenborne heeft eind vorig jaar een openbare raadpleging gelanceerd over de omzetting van de nieuwe Europese telecomregels in Belgisch recht (zie verwant artikel).

Agoria reageert positief op het ontwerpvoorstel

  • Agoria ICT benadrukt het belang van een flexibele invulling van het spectrum, omdat dit tot efficiënter spectrumbeheer leidt.
  • We steunen de geplande harmonisatie op communautair niveau: dit maakt het voor spectrumgebruikers immers mogelijk om de volledige interne markt te bestrijken. Zo kunnen exploitanten en fabrikanten van apparatuur ook schaalvoordelen realiseren.
  • Agoria ICT pleit nogmaals voor de toewijzing van het digitaal dividend (de band 790-862 MHz) aan mobiele diensten.
  • Om innovatie te stimuleren staan we achter het principe van machtigingen van spectrum voor experimentele doeleinden.

Maar...

  • Om Next Generation Access te stimuleren, moet het ontwerp nog worden aangevuld met bepalingen die de administratieve complexiteit verminderen. Dat is nodig omdat die complexiteit weegt op investeringsprojecten. Het BIPT zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij het informeren van potentiële investeerders over de te verkrijgen vergunningen, de te betalen doorgangsrechten voor het gebruik van het openbaar domein, enz.
  • Agoria ICT dringt ook aan op het verder bestendigen van de onafhankelijkheid van het BIPT. Het in het ontwerp voorziene schorsingsrecht voor de Ministerraad mag niet langer behouden blijven.
  • De nieuwe verplichtingen met betrekking tot veiligheid en integriteit die rusten op de aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken werden nauwgezet overgenomen van de Europese richtlijnen. De Belgische wet voorziet echter ook dezelfde verplichtingen voor de software-aanbieders en gaat

De rest is gereserveerd voor Agoria leden