Vlaanderen alvast klaar voor uitrol van 5G | Agoria

Vlaanderen alvast klaar voor uitrol van 5G

Afbeelding
Gepubliceerd op 05/05/21
De Vlaamse Regering gaf groen licht voor een aanpassing van de huidige stralingsnormen die een veilige uitrol van 5G mogelijk moeten maken. Vlaanderen verandert hierbij niets aan de bestaande cumulatieve blootstellingsnorm, maar wijzigt de bijkomende normen per zendantenne naar een systeem per telecomoperator. Met deze oplossing beoogt de Vlaamse Regering een balans te vinden tussen het economisch belang van 5G voor Vlaanderen en de bezorgdheden die her en der onder de bevolking leven over de gevolgen voor de volksgezondheid.

Agoria Vlaanderen reageert alvast tevreden op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering. “De uitrol van 5G en de implementatie van 5G-technologie bij onze bedrijven zal een boost geven aan de technologische ontwikkeling in onze regio. Willen we een innovatieve koploper in Europa worden, dan kunnen we niet achterblijven en moet nu ook snel werk gemaakt worden van de veiling van de 5G radiofrequenties.” reageert Peter Demuynck, Algemeen Directeur Agoria Vlaanderen. 

Vlaanderen koos er voor om niet de ICNIRP-norm van 41,2 V/M toe te passen. Deze wordt nochtans door een internationaal onafhankelijk wetenschappelijke commissie als veilig beschouwd. In de meerderheid van de Europese lidstaten (op vandaag 22 van de 27 EU-lidstaten) werd wel beslist om deze internationale norm te gebruiken. 

De nieuwe Vlaamse stralingsnormen maken wel komaf met de bijkomende norm van 3 V/m bij 900 MHz die per zendantenne werd ingevoerd, en vervangt ze door een norm per telecomoperator. Die norm bepaalt de voorwaarden waaraan per locatie alle antennes van één operator moeten voldoen, namelijk 20% van de cumulatieve blootstellingsnorm. “De huidige beslissing is een goede startbasis, maar naar alle waarschijnlijkheid zal deze norm op termijn nog bijgesteld moeten worden om te voldoen aan de snelle technologische ontwikkelingen, aldus Peter Demuynck.

In de overige gewesten blijft het wachten op verandering          

In Vlaanderen komt er dus beweging in, maar ook in Brussel en Wallonië zullen de emissienormen moeten worden aangepast om 5G te kunnen uitrollen. In dat verband is in Wallonië een expertgroep opgericht en heeft die zijn eerste resultaten bekendgemaakt m.b.t. de lancering van 5G in Wallonië. Na dit rapport zal waarschijnlijk nog een tweede volgen, waarin het zou gaan over de emissienormen als zodanig. In Brussel ten slotte is op 29 april jl. een overlegcommissie van start gegaan waarbij burgers zijn betrokken, en werkgroepen in de Brusselse regering zullen zich buigen over de regelgevende en operationele uitdagingen van de lancering van 5G. 

Hoewel dit noodzakelijke stappen lijken om een sterke politieke en maatschappelijke consensus over deze technologie tot stand te brengen, moet toch snel worden gehandeld omdat enerzijds de verkoop van de frequentiebanden binnenkort van start gaat en anderzijds de 5G-technologie op dit moment overal ter wereld wordt uitgerold. Er moet dus vaart achter worden gezet, want een 5G-netwerk krijg je in enkele weken niet voor mekaar. 5G uitrollen betekent het grondgebied uitrusten, wat onvermijdelijk tijd kost. We zijn er ons echter uiteraard van bewust dat het potentieel van 5G maar kan worden verwezenlijkt als de technologie wordt begrepen en een sterke legitimiteit geniet, niet alleen wat de ondernemingen maar ook en vooral wat de burgers betreft. In die zin is Agoria ervan overtuigd dat objectiveren en informeren bepalend zijn voor het succes van de technologie. Daarom staat Agoria op alle beleidsniveaus klaar om mee te werken en bij te dragen aan informatie, dialoog en actie rond 5G om van deze technologie een echte hefboom te maken voor groei van de ondernemingen en een betere levenskwaliteit van de burgers.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's