Wat houdt softwareproductbouwers bezig? (4/4) | Agoria

Wat houdt softwareproductbouwers bezig? (4/4)

Gepubliceerd op 04/03/14
 

KATALICT is een samenwerkingsproject tussen Agoria en Sirris om softwarebouwers te coachen op het vlak van software-innovatie, engineering en groei. Het project wordt gesubsidieerd door het Agentschap Ondernemen, in het kader van Vlaanderen in Actie en het Nieuw Industrieel Beleid.

In deze vierdelige artikelenreeks brengen we kort verslag uit van het kick-off event van het project. Dat event vond weliswaar al in oktober jl. plaats, maar de boodschap en conclusies zijn nog altijd brandend actueel. Na inspirerende getuigenissen door twee ondernemers konden de deelnemers in kleine groepen nadenken rond drie invalshoeken: klanten, innovatie en financiering.


Brainstorm Financiering

Na de getuigenissen door Inge Geerdens (CEO CVWarehouse) en Pieter Casneuf (CEO Adam Software), twee CEO's met een passie voor software, legden Ingrid Reynaert (Agoria) en Omar Mohout (Sirris) de aanwezige softwarebouwers een aantal uitdagingen voor om samen over te brainstormen. Er werd nagedacht over hefbomen voor upscaling op drie vlakken, nl. klantenperspectief, innovatieperspectief en financieringsperspectief. Hierna volgt een verslag van de sessie m.b.t. het financieringsperspectief.

Vragen waarover werd nagedacht

  • Hoe zorgt uw onderneming ervoor dat de cash flow positief wordt, blijft of aangroeit?
  • Zijn de financieringsmodellen “pay now, pay soon, pay later” van toepassing op uw onderneming? Indien ja, wat zijn de grote uitdagingen bij het hanteren van deze modellen? Indien neen, welke financieringsmodellen zijn van toepassing?
  • Wat zijn de uitdagingen met betrekking tot financiering van uw softwareproduct?
  • Welke methode hanteert uw onderneming om de groei te financieren?

Conclusies

Om de financiering van de productontwikkeling te ondersteunen, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van subsidie-instrumenten. Zeker voor kmo's zijn subsidies een belangrijke sleutel in de verdere ontwikkeling van het product.

De toegang tot big venture kapitaal is er niet. De concurrenten halen 60 mUSD op in de US, in België gaat het over 6 mEUR.

Het cash flow management is de kern van de onderneming. Die bedrijven met de meeste cash flow winnen. De algemene regel die wordt gehanteerd is conform een West-Vlaamse uitdrukking “zaaien naar de zak”, zijnde een strak cash flow management.

Cash flow kan worden gegenereerd op volgende manieren:

  1. door modulaire producten aan te bieden en de klant te laten betalen voor de add-ons, nieuwe functionaliteit onmiddellijk valoriseren bij bestaande klanten;
  2. door inkomsten te genereren die rond licentie-inkomsten van de software fietsen;
  3. door de combinatie te hanteren van pay-soon en pay-later, een mix van services en licentie-inkomsten, waarbij de betaalcyclus zo kort mogelijk wordt gehouden door gebruik te maken van kwartaal-licenties i.p.v. jaar-licenties;
  4. Door Saas aan te bieden, maar te werken met “pay upfront”, door het aanbieden van “pre-payed services” en te vragen naar commitment.

In de praktijk komt het erop neer dat de cash flow in stand wordt gehouden door een combinatie van banklening, participatiefonds, venture kapitaal en subsidies.

Het is belangrijk om voor de eigen business onafhankelijk te zijn van partners. Anderzijds wordt ervoor geopteerd om een beroep te doen op derde partijen voor de ontwikkeling van softwareproducten.

Als onderneming is het belangrijk om de positie in de markt te kennen, de concurrenten te kennen, en sterker te worden in die zaken waar je als onderneming sterk in bent.

Verwante artikels

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's