Smart City Brugge: Wat een simpele scooter leert over parkeren | Agoria

Smart City Brugge: Wat een simpele scooter leert over parkeren

Afbeelding
Gepubliceerd op 20/04/18 door Sibylle Dechamps
Heeft u de nieuwe scanscooter in Brugge al opgemerkt? De kans is vrij klein. Toch controleert de onopvallende brommer dagelijks zo'n 15.000 parkeerplaatsen. Snel, efficiënt en correct. Op termijn zal de nieuwe technologie een schat aan informatie opleveren over de luchtkwaliteit, parkeergedrag en bezetting waarmee het bestuur en de burgers aan de slag kunnen. Brugge kreeg voor dit project eerder dit jaar een Agoria Smart City Award.

Vertel eens over het winnende project. Welke doelstelling hadden jullie voor ogen en wat is het uiteindelijke resultaat geworden? 

Renaat Landuyt, burgemeester van Brugge: "Wij lanceerden in deze legislatuur een nieuw mobiliteitsplan met een aangepast parkeerbeleid. De vele bezoekers, werknemers en toeristen nemen vaak parkeerplaatsen een volledige dag in waardoor de bewoners kampen met te weinig bovengrondse parkeerplaatsen. Ook de parkeerschijf werd vaak onjuist gebruikt en dit zorgde voor te weinig rotatie." 

"We zagen dat  de controle vrij inefficiënt bleef, ondanks het SMS-parkeren en parkeren via de app. Parkeerwachters lopen rond, voeren de nummerplaat manueel in, met een lage controlegraad en een hoge foutenmarge tot gevolg. Door het nieuwe parkeerplan, dat in februari 2017 van start is gegaan, is het aantal te controleren parkeerplaatsen verdubbeld naar bijna 15.000. Het leek ons dus noodzakelijk om efficiënter te controleren." 

"Daarom hebben we besloten om een scanscooter in te zetten, waardoor de controle correcter, sneller en dus efficiënter kan. De verzamelde data kan bovendien op diverse manieren hergebruikt worden om parkeergedrag in kaart te brengen en om de impact van het parkeerbeleid te meten en te evalueren. Denk aan de bezettingsgraad, doelgroep, pieken en dalen, impact van tariefwijzigingen, historische data, enz." 

Welk aspect van het project maakt u het meest trots? 

Renaat Landuyt: "Brugge is de eerste Belgische stad die een scanscooter gebruikt om parkeren te controleren. Mensen zijn meer bereid om te betalen en ook de efficiëntiewinst is een belangrijke plus voor onze stad: snellere én correctere controles en een schat aan nieuwe data en inzichten."  

"We merken dat één slimme technologie een grote invloed kan hebben op de stad: onze mobiliteitsplanners krijgen een beter inzicht in het gedrag van autobestuurders en we kunnen tarieven en reglementeringen beter inzetten om de mobiliteit in de stad te sturen. Ook de impact van de beslissingen kunnen we sneller meten en opvolgen. Hiermee krijgen we meer parkeerplaatsen voor de bewoners en zorgen we indirect voor een verbetering van de levenskwaliteit voor iedereen." 

Wat zijn de volgende stappen? 

Renaat Landuyt: "Voorlopig wordt deze scantechnologie enkel gebruikt voor de effectieve controle op het parkeren. In de nabije toekomst willen we deze technologie verder uitrollen. Zo wordt momenteel een rekenmodule ontwikkeld om de anonieme data van de geparkeerde wagens te gebruiken om een constant overzicht te hebben van de parkeerdruk in de Brugse straten." 

"Ten tweede moeten deze 'historische' data een voorspelling kunnen maken van het aantal vrije en bezette parkeerplaatsen in een bepaalde straat. Deze info kan opengesteld worden om het de bestuurders makkelijker te maken om een vrije plaats te vinden in het centrum. Verder willen we onderzoeken hoe deze scantool nog uitgebouwd kan worden om de beslissingen en de visie over het gebruik van pleinen en ruimte te verbeteren. Door sensoren aan de scanscooter te koppelen kunnen we bovendien in realtime de luchtkwaliteit meten." 

Hoe belangrijk is het smart cities-thema in het algemeen voor Brugge? 

Renaat Landuyt: "Brugge kiest heel bewust voor technologische oplossingen en innovaties op maat waardoor het leven in onze stad nog aangenamer wordt. Met het traject 'Huis van de Bruggeling' zetten we bijvoorbeeld heel sterk in op digitaal werken en een digitale dienstverlening." 

"De data die we dagelijks verzamelen, koppelen we meteen aan het beleid. We gaan zelfs nog een stap verder: door het openstellen van deze data kunnen we in interactie gaan met onze bedrijven. Met een jaarlijkse 'city hack' formuleren we een stedelijke uitdaging, leveren we de juiste data en laten we bedrijven en studenten ermee aan de slag gaan. We nemen deel aan het Smart Flanders-traject, een ondersteuningsprogramma van de Vlaamse Overheid voor realtime Open Data bij lokale overheden. We zorgen voor innovatie mét en voor onze burgers, bedrijven en bezoekers." 

Benieuwd naar de projecten van de andere winnaars van de Agoria Smart City Awards? Check ze hier:

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's