Proeftuin Zorginnovatieruimte: oproep voor bijkomende projecten | Agoria

Proeftuin Zorginnovatieruimte: oproep voor bijkomende projecten

Gepubliceerd op 09/11/13
De oproep voor bijkomende projecten in het kader van de lancering van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen is opengesteld door het IWT. De proeftuin richt zich op het stimuleren van innovatie in de ouderenzorg om op termijn het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de vergrijzing van de bevolking.

De limietdatum voor indiening van voorstellen is dinsdag 24 december 2013 (12 uur).

Een proeftuin is een gestructureerde testomgeving waarin organisaties innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten kunnen testen, gebruikmakend van een representatieve groep van individuen, die als testers worden ingezet in hun eigen leef- en werkomgeving. Een proeftuin bestaat uit één of meerdere proeftuinplatformen waarop verschillende projecten uitgevoerd worden.

De huidige oproep betreft een oproep voor voorstellen voor proeftuinprojecten die uitgevoerd worden op één of meerdere van de proeftuinplatformen die in juli 2013 geselecteerd werden door de Vlaamse regering. Potentiële aanvragers moeten dus aansluiting zoeken bij één van deze platformen. Het voorziene budget voor de huidige oproep bedraagt 2 miljoen €.

Vanaf 20 september tot uiterlijk eind november 2013 kunnen potentiële aanvragers via het webformulier een mondelinge voorbespreking op het IWT aanvragen. De proeftuin heeft een economische en/of maatschappelijke finaliteit.

Voor de projectvoorstellen kunnen de aanvragende consortia opgebouwd zijn uit:

  • Steden of gemeenten uit het Vlaams Gewest (enkel de besturen),
  • organisaties met rechtspersoonlijkheid en die geen onderzoeksinstelling zijn. Onder deze categorie vallen:
    • ondernemingen die hun economische activiteit op een duurzame wijze uitoefenen door middel van een vestiging in het Vlaams Gewest;
    • social profit

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's