Gids over overheidsopdrachten voor innovatieve open data-oplossingen | Agoria

Gids over overheidsopdrachten voor innovatieve open data-oplossingen

Gepubliceerd op 05/10/18
De "Guide on Open Data Innovation Procurement for Municipalities" identificeert gevallen waarin goede praktijken inzake overheidsopdrachten voor innovatieve open data-oplossingen worden toegepast, in het bijzonder voor gemeenten.

De gids richt zich tot lokale beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van langetermijnstrategieën voor overheidsopdrachten voor R&D-diensten (precommerciële inkoop) en innovatieve oplossingen (PPI) die steunen op open data. Het doel is om overheidsinkopers te sensibiliseren voor de economische en juridische beweegredenen voor dit type opdrachten. Deze bewustwording is noodzakelijk om de beleidsuitwerking en -uitvoering te bevorderen.

Overheidsopdrachten voor innovatieve oplossingen zijn een belangrijk instrument voor beleidsmakers. Ze zijn van essentieel belang om oplossingen te vinden voor belangrijke maatschappelijke problemen op het gebied van gezondheidszorg, energie-efficiëntie, vervoer, veiligheid, milieubescherming, water- en afvalbeheer of de bouw. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de overheidssector vaak oplossingen nodig waarvoor nog geen commercieel beproefde producten bestaan, zodat nieuwe O&O-activiteiten nodig zijn.

Download hier uw exemplaar in het Engels 

Afbeelding
of Frans 
Afbeelding
.

De gids werd uitgewerkt in het kader van het INTERREG SCIFI-project (http://smartcityinnovation.eu/). Agoria is partner en is verantwoordelijk voor de strategie inzake overheidsopdrachten.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's