Geef uw mening over het voorstel voor een nieuw kader voor Europese onderzoeksprogramma's | Agoria

Geef uw mening over het voorstel voor een nieuw kader voor Europese onderzoeksprogramma's

Gepubliceerd op 11/05/11
Op 9 februari 2011 publiceerde de Europese Commissie het Groenboek 'Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie'. Daarin stelt ze ingrijpende wijzigingen voor om de deelname aan door de EU gesubsidieerde onderzoeks- en innovatieprogramma’s te vergemakkelijken en de wetenschappelijke en economische impact daarvan te verhogen, evenals de ’value for money’.

De voorgestelde wijzigingen, die vanaf 2014 geïntroduceerd zouden worden, bundelen het huidige Kaderprogramma voor onderzoek (KP), het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) en het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT). De Commissie vraagt de mening van de betrokken organisaties over dit Groenboek via een open consultatie. Ze moet on line worden ingevuld en wordt op vrijdag 20 mei 2011 afgesloten.

De stem van de industrie is belangrijk om haar deelname aan de toekomstige Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s te kunnen garanderen. In dat verband zijn vooral vraag 1 t.e.m. 8 en 14 t.e.m. 20 belangrijk. De inbreng van de stakeholders zal worden verwerkt en leiden tot een voorstel voor een wettelijke omkadering van het toekomstige gemeenschappelijk strategisch kader, dat eind 2011 aan de Europese Raad en het Europees Parlement zal worden voorgelegd.

Uw bijdrage in naam van uw bedrijf kan een meerwaarde betekenen. Ook vanuit Agoria ICT zal de vragenlijst worden ingevuld als we voldoende input van de ICT-leden krijgen. Om dit mogelijk te maken kunt u uw input tegen uiterlijk 16 mei aan ingrid.reynaert@agoria.be bezorgen.

Groenboek Europese Commissie
Online consultatie

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's