Europa wil uitrol van ‘smart cities’ stimuleren | Agoria

Europa wil uitrol van ‘smart cities’ stimuleren

Gepubliceerd op 22/11/12

Afbeelding
Ruim 70 deelnemers hebben op maandag 5 november het seminar ‘European smart cities policy en financing’ van Agoria Smart Cities bijgewoond. Onder meer 12 steden uit Wallonië, Vlaanderen en Brussel hadden vertegenwoordigers gestuurd.

Tijdens het seminar waarschuwde Georg Houben, de coördinator van het European Smart Cities Platform, dat de Europese Commissie de lat zeer hoog legt wat de uitrol van ‘smart cities’ betreft. Ze wil dat tegen 2018 diverse steden op grote schaal technologische oplossingen met grote impact hebben geïmplementeerd. Die steden zullen een voortrekkersrol moeten vervullen en als voorbeeld dienen voor andere steden. Er zullen subsidieprojecten kunnen worden ingediend in het kader van open oproepen. In 2011 vond de eerste oproep plaats. De oproep 2012 staat nog open tot 4 december en onder het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon 2020 zullen vanaf 2014 nieuwe middelen worden voorzien. Maar opgelet: deze middelen dienen om de scene te zetten, maar kunnen niet het uitgangspunt zijn van de ontwikkeling van een smart city.

Krist Poffyn van de stad Gent vertelde dat deze stad al sinds enkele jaren een visie over de implementatie van nieuwe technologieën ontwikkelt. Een echte smart city is Gent nog niet, maar tot op heden is geen enkele stad dit. Wel worden in Gent tal van kleinere projecten opgezet die elk een stuk van de puzzel vormen om tot een smart city uit te groeien. Om die ontwikkelingen te ondersteunen, heeft Gent een aantal gesubsidieerde projecten opgezet met middelen uit diverse Europese, federale en regionale instrumenten. Op dat vlak vervult

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's