Barcelona is "iCapital" van Europa | Agoria

Barcelona is "iCapital" van Europa

Gepubliceerd op 21/03/14

De Europese Commissie heeft de titel van Europese Innovatiehoofdstad ("iCapital") toegekend aan Barcelona wegens "het gebruik van nieuwe technologieën om de stad dichter bij de burgers te brengen". Barcelona werd door een panel van onafhankelijke deskundigen gekozen en gaat daarmee de twee andere eindfinalisten, Grenoble (Frankrijk) en Groningen (Nederland), voor. De prijs ter waarde van 500 000 EUR zal worden gebruikt om Barcelona's inspanningen op het vlak van innovatie nog uit te breiden.

De steden werden beoordeeld op zowel de tot nog toe ontplooide initiatieven en bereikte prestaties als hun ideeën om hun innovatiecapaciteit in de toekomst te versterken.Ze moesten aantonen dat ze een algemene strategie volgen die:

  • innovatief is - wat concepten, processen en instrumenten betreft;
  • inspirerend is - met het doel talenten, financiering en investeringen aan te trekken en de actieve betrokkenheid van burgers te stimuleren;
  • geïntegreerd is - in die zin dat ze blijk geeft van een koppeling met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, te weten slimme, duurzame en inclusieve groei in heel Europa;
  • interactief is - in die zin dat ze bijdraagt tot de ontwikkeling van een innovatiegemeenschap binnen de eigen stad en met andere steden.
Bekijk hier een filmpje van de prijsuitreiking:

Persbericht
Meer informatie over de ‘iCapital Prize’

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's