Agoria ‘Public Infrastructure’ overlegt met Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer | Agoria

Agoria ‘Public Infrastructure’ overlegt met Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer

Gepubliceerd op 12/10/13 door Herman Looghe

Op 14 september had, in het kader van Agoria’s projectgroep ‘Public infrastructure’, overleg plaats tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en Agoria. Tijdens deze vergadering met Tom Roelants, administrateur-generaal van het agentschap, en de afdelingshoofden Elektromechanica en Verkeerstechniek enerzijds en vertegenwoordigers van de installatiebedrijven binnen Agoria Contracting en leveranciers van elektromechanische uitrustingen anderzijds werden diverse thema’s besproken:

  • De herziening van bestek 270, die reeds vorig jaar gepland was, stond hoog op de agenda. In de komende weken zou per hoofdstuk van het bestek minstens één werkgroep worden opgericht om suggesties en aanpassingen te formuleren. Het is de bedoeling dat om de vier jaar een herwerkte versie wordt uitgegeven. Een aantal federaties waaronder Agoria zullen experts in deze werkgroep kunnen afvaardigen. Omdat bepaalde technologieën zeer snel evolueren zullen de bijzondere bestekken tussentijds worden aangepast. Verder zal een cataloog met de “courante” producten worden uitgegeven. Tijdens de vergadering werd aangedrongen om zoveel mogelijk af te stemmen met de andere gewesten om onbedoelde verschillen tussen de verschillende bestekken weg te werken.
  • Het aanbrengen van wegsignalisatie bij wegenwerken kan aanleiding geven tot speculaties bij een offerte. Het agentschap heeft een aantal schema’s uitgetekend die rekening houden met de wettelijke bepalingen inzake wegsignalisatie. Bedoeling is dat Vlawebo en de installateursfederaties input geven. Er zullen opleidingen worden georganiseerd waarvoor ook de installateurs zullen worden uitgenodigd.
  • E-tendering en selectiecriteria: het agentschap zal op zijn website de procedure publiceren die moet worden gevolgd als de e-tendering “crasht”. Het agentschap hanteert meer en meer bijkomende selectiecriteria en dit ondanks de

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's