De rol van bouwtechnologie binnen het beleidskader voor klimaatneutraal bouwen | Agoria

De rol van bouwtechnologie binnen het beleidskader voor klimaatneutraal bouwen

Gepubliceerd op 16/06/20 door Charlotte van de Water
Vanuit de klimaatdoelstelling is het de bedoeling dat België en Europa tegen 2050 zo goed als klimaatneutraal worden. Dit betekent dat er zo’n 85-90% minder broeikasgasemissies uitgestoten moeten worden. Gebouwen veroorzaken met 36% een belangrijk deel van deze emissies via de energie die gebruikt wordt voor verwarming en koeling. Het klimaatbeleidskader zet daarom naast het klimaatneutraler maken van gebouwen ook in op het verbeteren van de klimaatneutraliteit van producten. In dit artikel een overzicht van de maatregelen specifiek gericht op die producten.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden