Whitepaper: 'Energiegemeenschappen' | Agoria

Whitepaper: 'Energiegemeenschappen'

Afbeelding
Gepubliceerd op 16/10/20 door Pierre Martens
Binnen een energiegemeenschap worden energiestromen op lokaal niveau uitgewisseld. Dit moet toelaten het gebruik van hernieuwbare energie op lokaal niveau te optimaliseren en beter te integreren in het energienet met lagere kosten voor de maatschappij. Maar wat zijn energiegemeenschappen juist, en hoe werken ze?

Om burgers en bedrijven de kans te geven te participeren in de energietransitie, werd binnen het Clean Energy Package het concept van de energiegemeenschap ingevoerd. Binnen een energiegemeenschap worden energiestromen op lokaal niveau uitgewisseld tussen de leden van de gemeenschap.

Waarom zijn ze belangrijk?

De daken in België vertegenwoordigen een groot potentieel aan zonne-energie, maar hun oppervlakte wordt meestal niet optimaal benut. Vaak is er te weinig zelfverbruik of is niet het juiste verbruiksprofiel aanwezig om de volledige (geschikte) dakoppervlakte te benutten. 

Energiegemeenschappen kijken voorbij de grenzen van het eigen gebouw en zoeken een match tussen vraag en aanbod op lokaal niveau. Hoe meer divers de verbruiksprofielen binnen de gemeenschap, hoe hoger de benuttingsgraad en dus de rendabiliteit van een gedeelde PV- of windinstallatie.

Energiegemeenschappen zoeken een match tussen vraag en aanbod op lokaal niveau. Hoe meer divers de verbruiksprofielen binnen een energiegemeenschap, hoe hoger de benuttingsgraad van een gedeelde PV- of windinstallatie.

Naarmate er meer decentrale hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet komt en er meer elektrisch gereden wordt, zullen er ook lokale congestieproblemen ontstaan. Bijgevolg neemt het belang van lokale flexibiliteit toe. Wanneer netgebruikers in de nabijheid van het congestieprobleem zichzelf efficiënt organiseren binnen een energiegemeenschap, kunnen ze de druk op het net verminderen.

Wetgevend kader

Een grote barrière voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen is het ontbreken van een (flexibel) wettelijk kader, waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan de belangrijke rol die bedrijven kunnen opnemen binnen zo’n gemeenschap. De Vlaamse regering heeft nog tot eind dit jaar de tijd om de Europese richtlijnen om te zetten in Vlaamse wetgeving. Wat Agoria belangrijk vindt bij deze omzetting ontdekt u in onze white paper.

Het is duidelijk, energiegemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Wilt u meer weten over het concept energiegemeenschappen, leren hoe de energiestromen concreet verdeeld kunnen worden, of interessante Belgische pilootprojecten ontdekken?

Bekijk onze visiepaper via: https://www.agoria.be/energiegemeenschappen/

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's