Renovatieverplichting voor producenten | Agoria

Renovatieverplichting voor producenten

Afbeelding
Gepubliceerd op 15/07/21 door Nele Laus
Op 9 juli 2021 gaf de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 alle niet-residentiële gebouwen, zoals winkels, scholen, kantoren, … bij verkoop verplicht moeten voldoen aan specifieke energetische vereisten. Indien het gebouw niet voldoet aan deze vereisten, moet het gerenoveerd worden binnen de vijf jaar na verkoop. Dit besluit zal zodoende bijdragen aan het energetisch verbeteren van het gebouwenpark in Vlaanderen.

Gelet op het verouderde gebouwenpark in Vlaanderen zal deze verplichting een belangrijke renovatiegolf teweegbrengen, met een grote impact voor business development en nieuwe opportuniteiten voor verschillende sectoren:

  • de dakisolatie-sector

Als de dakisolatie van het bestaande gebouw niet de minimale R-waarde van 0,75m²K/W behaalt, moet de nieuwe eigenaar dakisolatie plaatsen met een maximale U-waarde van 0,24W/m²K.

Agoria ziet hierbij uitdagingen naar bouwknopendetaillering en het vermijden van lock-in-effecten door bijvoorbeeld te weinig rekening te houden met een mogelijks toekomstige muurisolatie.

  • de raam- en deur-sector

Nieuwe eigenaren van niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden worden verplicht om de enkelvoudige beglazing te vervangen naar dubbele beglazing met een isolerende waarde van maximaal 1,0 W/m²K. 
Agoria meent dat het, in het merendeel van de gevallen, ook aangewezen zal zijn de raam- en deurkaders te vervangen.

  • de verwarmingssector

De nieuwe eigenaar moet aanwezige centrale warmteopwekkers voor ruimteverwarming die ouder dan vijftien jaar zijn, vervangen door een nieuwe warmteopwekker, die voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie tenzij bestaande hieraan reeds beantwoordt. Is er een aardgasnet aanwezig in de straat, dan mag men geen nieuwe stookolieketel plaatsen.

Agoria vestigt hierbij ook de aandacht op het feit dat niet alleen condenserende gasketels in aanmerking komen maar ook warmtepompen, WKK’s en andere technieken.

  • de koelingssector

De nieuwe eigenaar is verplicht koelinstallaties die ouder zijn dan vijftien jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of gebruik maken van koelmiddelen met een GWP-waarde van minstens 2500 te verwijderen en eventueel te vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van dergelijke koelmiddelen.
Ondanks het feit dat niet erg veel installaties draaien op dat soort GWP-gassen, wil Agoria haar leden wel oproepen hiervoor de nodig aandacht aan te schenken.

  • de sector hernieuwbare energie

Kleine niet-residentiële bestemmingen (kNR) moeten binnen die vijf jaar na akte ook een EPC met label C weten te behalen. Het installeren van een zeker aandeel hernieuwbare energie helpt om dit label te behalen.

De grote niet-residentiële bestemmingen moeten verplicht in een minimaal aandeel van 5% hernieuwbare energie voorzien. 

Agoria ziet dan ook vernieuwde opportuniteiten voor de sector die zich toelegt op hernieuwbare energie waarbij het erg zinvol is om energievraag en -productie op elkaar af te stemmen.

Meer weten? Voor meer informatie over de verplichting en type gebouwen die onder de verplichting vallen, kunt u contact opnemen met Johan Heyrman.

Was dit artikel nuttig?