Nieuwe renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen in aantocht | Agoria

Nieuwe renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen in aantocht

Afbeelding
Gepubliceerd op 21/06/21 door Charlotte van de Water
Op 7 mei 2021 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Dit betekent dat nieuwe eigenaren een aantal energetische renovatiemaatregelen zullen moeten nemen.

Valt mijn gebouw onder de verplichting?

De verplichting is van toepassing op niet-residentiële gebouweenheden die worden overgedragen (niet van toepassing op industrie). De nieuwe eigenaar moet binnen vijf jaar na het verlijden van de akte zorgen dat het gebouw voldoet aan enkele minimale energieprestatieniveau’s.

Wat betekent dit als ik een nieuw bedrijfsgebouw wil aankopen?

Voor de nieuwe eigenaar betekent de verplichting dat vanaf 1 januari 2022, binnen de vijf jaar na aankoop, een aantal energetische renovatiemaatregelen genomen moeten zijn. Voor kleine niet-residentiële gebouwen moet op dat moment ook minimaal een EPC-label C zijn behaald. Vanaf 2023 zullen grote niet-residentiële gebouwen ook aan een minimum aandeel hernieuwbare energie moeten voldoen.

Heeft dit een impact op mij als huurder?

Niet direct. Voor huurders betekent de nieuwe verplichting dat zodra het gebouw dat u huurt verkocht wordt, de nieuwe eigenaar mogelijk maatregelen zal moeten uitvoeren. Het kan dat u daar als huurder eventueel hinder van ondervindt. De renovatieverplichting is bovendien onderdeel van een traject om de emissies van niet-residentiële gebouwen te verminderen. U informeert best bij uw verhuurder naar zijn of haar lange termijn plannen hierrond.

Meer weten?

Voor meer informatie over de verplichting en type gebouwen die onder de verplichting vallen, kunt u contact opnemen met Johan Heyrman. Het voorstel zal ook op 23 juni worden toegelicht in de werkgroep Leefmilieu. Voor meer informatie hierover, contacteer Heidi Van Waes.

Was dit artikel nuttig?