De grondslag leggen voor een Europese ruimte voor energiedata | Agoria

De grondslag leggen voor een Europese ruimte voor energiedata

Afbeelding
Gepubliceerd op 06/08/21 door Nele Laus
Om de grondslag voor een gemeenschappelijke Europese ruimte voor energiedata te leggen, heeft de Europese Commissie een oproep gelanceerd als onderdeel van het kaderprogramma Horizon Europa.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat de uitkomst van de projecten zal bijdragen tot de volgende resultaten:

 • Grotere interoperabiliteit tussen dataplatformen
 • Energiedata die beschikbaar wordt gesteld en herbruikbaar is
 • Nieuwe marktrollen, marktdeelnemers en energiegemeenschappen
 • Aangetoonde implementaties van ruimtes voor energiedata, waarbij wordt gebruikgemaakt van open normen i.v.m. datapakketten, interfaces, protocollen, platformen en procedures
 • Nieuwe digitale oplossingen en diensten die de energietransitie ondersteunen
 • Ruimere aanvaarding en participatie van consumenten wat betreft het delen van data voor energiediensten

Scope

Ontwikkelen, valideren en demonstreren van een ruimte voor energiedata die de toegang tot en het gebruik van energiedata en de vergelijking met verschillende oplossingen mogelijk maakt, met de volgende kenmerken:

 • Interfaces voor de uitwisseling van informatie (d.w.z. API's, connectoren), en interoperabele open normen
 • Innovatieve oplossingen voor een gemeenschappelijke Europese ruimte voor energiedata begeleiden om een grotere beschikbaarheid en een sectoroverschrijdende uitwisseling van data te bevorderen op een klantgerichte, veilige en betrouwbare manier
 • De realisatie van een gemeenschappelijke Europese ruimte voor energiedata ondersteunen waarbij de instrumenten en normen worden aangereikt om zo veel mogelijk data over de volledige energiewaardeketen te koppelen en toegankelijk te maken
 • De mogelijkheid ondersteunen om digitale tweelingen op verschillende niveaus van het net (en daarbuiten) in te passen en realtimeoperaties vergemakkelijken
 • Boven op die energiegerelateerde dataruimte een marktplaats creëren voor datagestuurde energiediensten die aantrekkelijk zijn voor consumenten en operatoren, het potentieel voor investeringen in groene energie vergroten en innovatieve diensten aanbieden die niet mogelijk zijn zonder deze dataruimtes
 • Alle projecten moeten de minimumvereisten inzake datagovernance en data-interoperabiliteit voorleggen en afzonderlijk testen, waarbij in voorkomend geval certificatieschema's voor databronnen worden verkend.
 • Alle projecten moeten de interoperabiliteit van hun respectieve ruimte voor energiedata met die van de andere projecten in het kader van deze oproep aantonen. In het kader van deze oefening wordt een gezamenlijke analyse van de oplossingen verwacht (te trekken lessen, beste praktijken, belemmeringen voor implementatie ...).
 • Bescherming van persoonsgegevens, cyberveiligheid en datarechten (bijv. het recht op een billijke vergoeding) moeten specifiek aan bod komen met als einddoel om het vertrouwen van betrokkenen en data-aanbieders in de ruimte voor energiedata te vergroten.
 • De projecten moeten een werkpakket reserveren voor de activiteiten die samenwerking vereisen met de andere projecten in het kader van deze oproep, namelijk het aantonen van interoperabiliteit.

Budget

Het totale indicatieve budget bedraagt 32 miljoen euro. Het financieringspercentage is 70%. 

TRL

Verwacht wordt dat de activiteiten tegen het einde van het project TRL 5-7 bereiken.

Deadline

De oproep werd gelanceerd op 24 juni en loopt tot 19 oktober 2021. 

Meer informatie over de oproep kan u hier raadplegen. Bij belangstelling of in geval van vragen i.v.m. dit onderwerp kan contact worden opgenomen met pierre.martens@agoria.be 
Was dit artikel nuttig?