Aanwezigheidsregistratie op werven sinds 1 januari verplicht | Agoria

Aanwezigheidsregistratie op werven sinds 1 januari verplicht

Gepubliceerd op 15/01/15 door Herman Looghe

De aanwezigheidsregistratie op werven is sinds 1 januari 2015 een verplichting. Kort samengevat: de verplichting om de aanwezigheid van personen te registreren op een werkplaats geldt voor alle werken in onroerende staat van meer dan 800 000 euro. Ze dient vóór de aanvang van de werkzaamheden te gebeuren.

Toepassingsgebied: alle werken in onroerende staat, dus niet enkel de tijdelijke en mobiele werven maar ook bouw, verbouwing, afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, reiniging of afbraak.

Doelgroep: alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren op de werkplaats, de bouwdirectie verantwoordelijk voor het project, voor controle en uitvoering, alsook de verantwoordelijke coördinator voor de veiligheid en het welzijn tijdens de ontwikkeling van het bouwproject en de werken.

Agoria bijft tot uw dienst om u te ondersteunen!

In de loop van 2014 hebben Agoria Contracting en het expertisecentrum People & Organisation diverse initiatieven genomen om onze lidbedrijven bij te staan bij de concrete implementatie van deze nieuwe verplichting: lobby, drie infosessies voor de leden, behandeling van individuele vragen,... Ook dit jaar blijven we op dit vlak volledig tot uw dienst staan:

  • Bij het expertisecentrum People & Organisation kunt u terecht voor bijstand bij aanpassing van het arbeidsreglement.
  • Bij het expertisecentrum Regelgeving & normalisatie kunt u terecht voor juridische ondersteuning bij de aanpassing van de contractvoorwaarden.
  • Leden van Agoria ICT kunnen u desgewenst helpen bij de implementatie van het IT-traject.

Hebt u nog andere vragen over de verplichte aanwezigheidsregistratie? Doe gerust een beroep op Agoria. Samen met de diensten van de RSZ zullen we alles in het werk stellen om

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's