Belgische waterstofprojecten behoren tot meest mature in Europa | Agoria

Belgische waterstofprojecten behoren tot meest mature in Europa

Afbeelding
Gepubliceerd op 29/06/21 door Nele Laus
Tijdens het laatste Europees Waterstofforum (European Hydrogen Forum) heeft de Europese Commissie een overzicht gepresenteerd van de projecten die de Alliantie voor Schone Waterstof (Clean Hydrogen Alliance) heeft verzameld met het oog op een investeringspijplijn voor de grootschalige uitrol van schone waterstof. De Belgische projecten voor waterstofproductie behoren tot de meest mature in Europa.

Twee keer per jaar brengt het Europees Waterstofforum (European Hydrogen Forum) de – momenteel – 1.400 leden van de Europese Alliantie voor Schone Waterstof (European Clean Hydrogen Alliance) bijeen. Tijdens het laatste forum in juni 2021 heeft de Europese Commissie een overzicht gepresenteerd van de projecten die zijn verzameld met het oog op een investeringspijplijn voor de grootschalige uitrol van schone waterstof.  

De Commissie stelde ook een 'financieringskompas' voor als leidraad voor stakeholders die hun waterstofprojecten willen financieren. Het kompas is beschikbaar op https://ec.europa.eu/growth/industry/hydrogen/funding-guide/index_en

Conclusies van het Europees Waterstofforum:

  1. Grootschalige uitrol gepland

De Alliantie voor Schone Waterstof heeft 997 projecten verzameld die in aanmerking komen . Mochten alle projecten tegen 2030 worden gerealiseerd, dan zou dit neerkomen op een productie van 9 miljoen ton waterstof per jaar.

  1. Uitrol begint nu

Twee derde van de projecten voor de productie en het gebruik van waterstof zouden binnen 3,5 jaar worden uitgevoerd. 

  1.  Sterke nadruk op hernieuwbare waterstof

84% van de projecten voor waterstofproductie steunen op elektrolysers die hernieuwbare waterstof kunnen produceren indien hernieuwbare elektriciteit beschikbaar is. 

  1. Gebruik van waterstof zal hoge vlucht nemen in relevante sectoren

Er is een aanzienlijk aantal projecten gepland in alle geïdentificeerde sectoren (industrie, vervoer, bouw en energie). Tegen 2026 zou de vraag naar industriële waterstof in Europa zo'n 2 miljoen ton/jaar bedragen. 

  1. Ontstaan van geografische clusters voor productie en gebruik van waterstof

De geografische spreiding van clusters voor de productie en het gebruik van waterstof zal transmissie- en distributie-infrastructuur vergen om beide polen te koppelen. 

België in Europees peloton

Wat projecten voor waterstofproductie betreft, bevindt België zich achteraan in het Europese peloton. In het Belgische herstelplan is een streefcijfer voor waterstofproductie vastgesteld van 150 MW tegen 2026. Dit staat in schril contrast met de ambities van landen zoals Duitsland en Nederland, die projecten voor meerdere gigawatt in de pijplijn hebben. Aangezien België een klein en dichtbevolkt land is met beperkte ruimte offshore, is het natuurlijk duidelijk dat er in 2030 onvoldoende hernieuwbare elektriciteit zal worden geproduceerd om grootschalige productie van groene waterstof in ons land mogelijk te maken. Bijna alle lokaal geproduceerde hernieuwbare energie zal nodig zijn als elektriciteit om de energie-, mobiliteits- en bouwsector te decarboniseren. Voor sectoren waarin elektrificatie moeilijk te realiseren is, zal grootschalige invoer van groene waterstof (moleculen) nodig zijn. 

Wat de maturiteit van projecten betreft, is België dan weer koploper in het Europese peloton. Zo zullen bijna alle Belgische projecten voor waterstofproductie de komende jaren worden uitgevoerd. Dat is geen verrassing aangezien België een heel rijk waterstofecosysteem heeft met belangrijke spelers in de hele waardeketen.

In december is België ook toegetreden tot het Europese IPCEI Waterstof-consortium en hebben de federale en gewestregeringen 25 Belgische bedrijven geselecteerd (15 directe en 10 indirecte deelnemers). De Vlaamse regering heeft onlangs besloten om het beschikbare budget voor IPCEI-waterstofprojecten te verhogen en gebruik te maken van rechtstreekse subsidies (in plaats van terugbetaalbare voorschotten). Het gevolg is een veel aantrekkelijker steunregeling in de concurrerende Europese context.

 

 

Aangezien de markt voor waterstofproductie in België beperkt is en er in heel Europa grootschalige projecten gepland zijn, moet België de vruchten van zijn investeringen in waterstof plukken door de export van Belgische waterstoftechnologie naar andere landen in en buiten Europa maximaal te ondersteunen. Iedere internationale overeenkomst die wordt gesloten om waterstof in te voeren moet worden gezien als een kans om onze Belgische waterstoftechnologie te exporteren. Om bedrijven te helpen die internationale markten te betreden, is het belangrijk dat exportfinanciering vlot toegankelijk is.

"Iedere internationale overeenkomst om waterstof in te voeren moet gezien worden als een kans om onze Belgische waterstoftechnologie te exporteren."

Om de export van Belgische waterstoftechnologie te stimuleren, werkt Agoria aan een Business Guide "Waterstoftechnologie". Die gids zal een overzicht bieden van de Belgische technologiebedrijven die actief zijn in de waterstofwaardeketen, met een beschrijving van hun activiteiten. Is uw onderneming actief op het gebied van waterstof en wilt u bijdragen aan deze business guide? Neem dan contact op met pierre.martens@agoria.be.

 

Was dit artikel nuttig?