Regelgeving m.b.t. algemene beginselen | Agoria

Regelgeving m.b.t. algemene beginselen

Gepubliceerd op 24/02/04 door Wouter Vandessel

Boek I van de codex over het welzijn op het werk behandelt de algemene beginselen:

  • Titel 1: Inleidende bepalingen;
  • Titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid;
  • Titel 3: Preventie van psychosociale risico's op het werk;
  • Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers;
  • Titel 5: Eerste hulp;
  • Titel 6: Maatregelen in geval van arbeidsongeval

Meer informatie vindt u hier:

De kaderrichtlijn die in Belgisch recht omgezet is in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, kan u hier in gecoördineerde vorm terugvinden

De rest is gereserveerd voor Agoria leden