Pesten op het werk: handig Agoria-dossier voor toepassing van de wet | Agoria

Pesten op het werk: handig Agoria-dossier voor toepassing van de wet

Gepubliceerd op 20/11/02 door Peter Ansoms
Bij de wet van 11 juni 2002 in het kader van het welzijn op het werk zijn de ondernemingen verplicht ook aandacht te besteden aan de preventie van en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Om zijn leden te informeren over de toepassing van deze wet organiseerde Agoria in oktober twee druk bijgewoonde vergaderingen. De deelnemers ontvingen een door Agoria opgestelde toelichting met een aantal bijgevoegde documenten die u zo kunt overnemen om:
  • een participatieve risicoanalyse te maken;
  • individuele klachtendossiers te kunnen opstellen: verhoor van dader en getuigen, maatregelen door de werkgever...;
  • een klachtenprocedure op te stellen die kan worden opgenomen in het arbeidsreglement;
  • het arbeidsreglement aan te passen;
  • een beleidsverklaring op te stellen enz.
Als u deze toelichting met bijlagen op papier of via e-mail wil ontvangen, kunt u contact opnemen met Fanny Uytterhoeven, fanny.uytterhoeven@agoria.be.

Het federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid heeft over de wet van 11 juni 2002 twee brochures en een folder uitgegeven:
  • De bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk – Juridische toelichting bij de wet van 11 juni 2002 (68 blz. – A4-formaat);
  • In de reeks "Wegwijs in …": De preventie en bescherming tegen geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (56 blz.);
  • Een folder bestemd voor de slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Deze publicaties zijn gratis en kunnen worden aangevraagd bij voormeld ministerie, tel. 02/233 42 11, fax 02/233 42 36, e-mail: publi@meta.fgov.be.
U

De rest is gereserveerd voor Agoria leden