Onthaal van beginnende werknemers | Agoria

Onthaal van beginnende werknemers

Gepubliceerd op 13/11/07 door Peter Ansoms

Volgens de welzijnsreglementering (art. I.2-21) dient de opleiding van werknemers op verschillende momenten georganiseerd te worden:

  • bij indienstneming;
  • bij een overplaatsing (mutatie) of verandering van functie;
  • bij de invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van een arbeidsmiddel;
  • bij de invoering van een nieuwe technologie.

Specifiek met betrekking tot het onthaal van beginnende werknemers dient een lid van de hiërarchische lijn te worden aangewezen die zal zorgen voor het onthaal en begeleiding van medewerkers.

Dit lid van de hiërarchische lijn dient er in het bijzonder voor te zorgen dat (art. I.2-11):

  • een ervaren werknemer wordt aangeduid die de nieuwe medewerker zal begeleiden (een gekend systeem is dat van 'peter' of 'meter')
  • hij een document ondertekent waaruit blijkt dat het onthaal georganiseerd werd en de nodige inlichtingen verstrekt werden (onthaalbrochure, algemene veiligheidsinstructies, …).

In de plaats van een lid van de hiërarchische lijn kan de werkgever ook zelf deze taak op zich nemen, waarop hijzelf dan het document zal ondertekenen (boek I, titel 2, hoofdstuk III van de codex).

Maar wat is nu een "beginnend" werknemer? We kunnen stellen dat het gaat over een werknemer die nieuw is in de job, zelfs al blijft hij in dezelfde firma (mutatie). Maar... eigenlijk moeten we het onthaal en de begeleiding (peter/meter) van elkaar scheiden.

Als een uitzendkracht met 10 jaar ervaring (in verschillende ondernemingen) als lasser aan het werk gaat als lasser, dient hij dan een peter/meter te krijgen? Waarschijnlijk niet. Hij heeft wel een onthaal nodig

De rest is gereserveerd voor Agoria leden