Geldt het rookverbod ook voor elektronische sigaretten? | Agoria

Geldt het rookverbod ook voor elektronische sigaretten?

Gepubliceerd op 18/02/14 door Wouter Vandessel
Onze welzijnsadviseurs krijgen regelmatig de vraag of de reglementering inzake het rookbeleid al dan niet ook op de elektronische sigaret van toepassing is. Reden genoeg dus om dit even uit te klaren.

Roken op het werk

De wet van 22 december 2009 gaat principieel uit van een rookverbod in de werkruimten en sociale voorzieningen. Werkruimten is een zeer ruim begrip en omvat alle arbeidsplaatsen (binnen of buiten) van de onderneming of inrichting. Alleen ruimten in open lucht zijn uitgesloten.

Daarnaast is het zo dat de werkgever in afwijking van dit verbod toch in de mogelijkheid kan voorzien om te roken maar dan wel op bepaalde voorwaarden en na voorafgaand advies van het CPBW. Deze voorwaarden zijn:

  • in een voldoende verluchte rookkamer;
  • er moet een regeling zijn voor de toegang tot deze rookkamer:
    • die mag geen ongelijke behandeling tussen rokers en niet-rokers veroorzaken;
    • voor deze regeling is ook een voorafgaand advies vereist.

Standpunt van de FOD Volksgezondheid

De rookwetgeving is ook van toepassing op de elektronische sigaret, die bestaat uit een batterij, een verstuiver en een cartridge. Door aan de elektronische sigaret te trekken, wordt de verstuiver geactiveerd. Dat zorgt ervoor dat de nicotine die in de cartridge aanwezig is, verdampt in stoom, waardoor de gebruiker 'damp' kan inhaleren die net zo aanvoelt en er uitziet als gewone rook.

Elektronische sigaretten vallen onder de wetgeving van tabaksproducten als ze tabaksextracten bevatten, of onder de wet op de geneesmiddelen als ze nicotine bevatten of als ze melding maken van therapeutische indicaties (bijvoorbeeld ‘helpt bij het stoppen met roken’). In de wetgeving over het rookverbod vallen alle elektronische sigaretten onder ‘soortgelijke producten’. Ze zijn dus verboden op alle plaatsen waar een rookverbod geldt. Het is dan ook onjuist om te stellen dat dergelijke toestellen niet onder het gevoerde rookbeleid zouden vallen.

Standpunt Directie Humanisering van de Arbeid

Ook valt de elektronische sigaret binnen de geest van de regelgeving betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook. Deze attributen moedigen het rookgedrag immers aan, terwijl de regelgeving is uitgewerkt om roken te ontmoedigen.

Advies Hoge Gezondheidsraad 

Afbeelding

Was dit artikel nuttig?