FOD publiceert aanbevelingen over ventilatie in het kader van COVID-19 | Agoria

FOD publiceert aanbevelingen over ventilatie in het kader van COVID-19

Afbeelding
Gepubliceerd op 10/05/21 door Geert De Prez
Een groep experten heeft een document opgesteld met als titel “Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19".

Dit document geeft aanbevelingen voor een pragmatische aanpak van de implementatie van maatregelen op korte termijn die een voldoende ventilatie kunnen garanderen in het kader van de COVID-19-pandemie.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat één of meerdere van de volgende beperkingen van toepassing kunnen zijn:

  • onvoldoende CO2-toestellen beschikbaar;
  • lange procedures voor het bestellen en leveren van CO2-meters;
  • geen mogelijkheid om mechanische ventilatiedebieten te meten.

De experten willen erop wijzen dat ventileren en verluchten niet voldoende is en dat dit slechts één van de maatregelen is om ons te beschermen tegen COVID-19. Ze wijzen op het belang van een cascade van maatregelen.

Naast de overdracht via aerosolen, zijn er nog andere belangrijke manieren van virusoverdracht, met name de rechtstreekse overdracht via grote druppels op korte afstand (< 1,5 m) en het contact met besmette oppervlakken. Bij deze andere manieren van virusoverdracht is de ventilatie dus niet betrokken.

Het toepassen van andere maatregelen, ter aanvulling van de ventilatie, blijft dus noodzakelijk: veiligheidsafstand, dragen van een mondneusmasker, veiligheidsschermen, ontsmetten van oppervlakken, wassen van de handen … Het is ook belangrijk om te benadrukken dat dit document is toegespitst op kortetermijnacties. Op langere termijn is het essentieel dat een goede binnenluchtkwaliteit permanent gegarandeerd kan worden in alle ruimten, alsook dat deze op een correcte wijze geventileerd kunnen worden.

De link naar het document vindt u hier. 

Was dit artikel nuttig?