Veilig werken tijdens COVID-19: nieuwe Agoria-tool toont aan hoe ‘coronaproof’ uw bedrijf is | Agoria

Veilig werken tijdens COVID-19: nieuwe Agoria-tool toont aan hoe ‘coronaproof’ uw bedrijf is

Afbeelding
Gepubliceerd op 07/09/20 door Wouter Vandessel
Past uw onderneming nog steeds de juiste afstands- en hygiënemaatregelen toe? Overlegt u met de interne overlegorganen? Krijgen ook bezoekers en aannemers voldoende informatie? Agoria’s nieuwe CIRS-tool (Covid Industry Risk Scan) biedt u een handige houvast om uw bedrijf en alle mensen die er komen maximaal te beschermen tegen de risico's van het coronavirus. Al meer dan 170 bedrijven vulden de scan in. Doe hier de test voor uw bedrijf!

De aanpak en inhoud van Agoria's CIRS-tool werden besproken met de Economic Risk Management Group (ERMG). De resultaten van de scan geven een indicatie over het veiligheidsniveau in uw bedrijf, maar zullen u en Agoria ook toelaten om in dialoog te gaan met de (lokale) overheden bij mogelijks verhoogde maatregelen in uw regio, om zo hopelijk eventuele toekomstige lockdowns te kunnen vermijden.

 

Agoria’s nieuwe CIRS-tool is een digitale checklist die u helpt om op gestructureerde wijze alle maatregelen te nemen die verplicht en/of aangewezen zijn om ook tijdens uitbraken van het coronavirus veilig te kunnen werken in uw bedrijf. U kunt deze tool gebruiken om na te gaan hoe ‘coronaproof’ uw bedrijf vandaag al is, maar ook als handleiding om snel nog meer slimme beschermingsmaatregelen te nemen.

Gebaseerd op generieke gids en handleiding goede praktijken

De CIRS-tool is gebaseerd op de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid.

Deze generieke gids, die beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, bevat een resem praktische maatregelen en tips om uw onderneming maximaal te beschermen tegen het besmettingsgevaar van COVID-19, gerangschikt volgens de chronologie van een typische werkdag: van bij het vertrek ’s ochtends thuis tot bij de terugkeer ‘s avonds na het werk. 

Een andere inspiratiebron voor de CIRS-tool was de handleiding met goede praktijken tegen COVID-19 die Agoria eerder dit jaar publiceerde als aanvulling op de generieke gids.  

Hoe werkt het?

In de CIRS-tool werd de inhoud van de generieke gids en de handleiding goede praktijken vertaald naar 124 concrete vragen, die samen de toestand in uw bedrijf in kaart brengen. De lijst bevat zowel vragen die een verplichting inhouden, als een aantal aanvullende vragen die uw onderneming op weg kunnen zetten naar een meer uitgesproken aanpak.

Op basis van uw antwoorden krijgt uw bedrijf een label en een score. Het label, gebaseerd op uw antwoorden op de verplichte vragen, geeft de actuele status van uw bedrijf aan. De score, het resultaat van uw antwoorden op de aanvullende vragen, geeft aan hoe goed uw bedrijf voorbereid is op een eventuele volgende golf.

Extra opvolging

Agoria voorziet in een opvolging door zijn experten waardoor u als gebruiker van de tool zult worden ingelicht over de eventuele wijzigingen. Deze dynamiek is een geruststelling voor de deelnemende ondernemingen. U kunt met al uw inhoudelijke vragen terecht bij Geert De Prez (geert.deprez@agoria.be) of Anje Van Vlierberghe (anje.vanvlierberghe@agoria.be).

Klik hier om de CIRS-tool te gebruiken.

Meer informatie:

Was dit artikel nuttig?