Nacht- en ploegenarbeid | Agoria

Nacht- en ploegenarbeid

Gepubliceerd op 04/07/19 door Wouter Vandessel

Titel 1 van boek X van de codex over het welzijn op het werk bespreekt de bepalingen m.b.t. nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst.

Deze regelgeving verplicht de werkgever maatregelen te nemen indien werknemers blootgesteld worden aan nacht- en ploegenarbeid. De aard van de maatregelen hangen echter af van de risico's die bepaalde activiteiten met zich meebrengen.

Raadpleeg hier onze commentaartekst 

Afbeelding

De rest is gereserveerd voor Agoria leden