Welzijnsseminar 'Brandpreventie': presentaties nu beschikbaar | Agoria

Welzijnsseminar 'Brandpreventie': presentaties nu beschikbaar

Gepubliceerd op 08/07/14 door Wouter Vandessel

‘Artikel 52 van het ARAB’ is al jaren een begrip in kringen van preventieadviseurs en voor al wie iets met brandpreventie te maken heeft. Er was al geruime tijd aangekondigd dat dit artikel zou worden gemoderniseerd en in de Codex Welzijn op het Werk zou worden opgenomen. Er was immers een groot onevenwicht tussen de maatregelen ter voorkoming van brandrisico’s en de zeer talrijke bepalingen betreffende de constructie van een gebouw.

Een eerste stap in de omzetting van artikel 52 is nu genomen met de publicatie van het KB brandpreventie, maar dit besluit heft artikel 52 van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) slechts gedeeltelijk op om zo de verplichtingen van de werkgever beter te kunnen uitvoeren. Die moet een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem voeren, en rekening houden met de hiërarchie van de preventiemaatregelen zoals gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

Tijdens onze welzijnsseminars van 17 juni in Gent en 24 juni in Antwerpen gingen experts dieper in op het nieuwe KB inzake brandpreventie dat artikel 52 van het ARAB moderniseert. Maar daarbij werd ook aangegeven wat nog in het ARAB opgenomen blijft en wat het verband was met het KB brandpreventienormen en meer bepaald bijlage 6 ‘Industriegebouwen’.

Hieronder kunt u de presentaties van de verschillende sprekers downloaden:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden