Tijdelijke werkloosheid omwille van opvang kinderen | Agoria

Tijdelijke werkloosheid omwille van opvang kinderen

Afbeelding
Gepubliceerd op 02/10/20 door Peter Ansoms
Het bijzonder regime van corona-ouderschapsverlof liep einde september af. Er werd beslist om het regime niet te verlengen na september. In plaats daarvan komt er wel een motief in de tijdelijke werkloosheid voor ouders die geen kinderopvang hebben wanneer een kinderdagverblijf, school, klas of opvangcentrum gesloten wordt.

De ouders die met het probleem van de opvang worden geconfronteerd kunnen daardoor, voor de duur van de onmogelijkheid om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang te gaan, aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht.

De voorwaarden waaronder dit mogelijk is, worden opgesomd in de nieuwe FAQ van de RVA omtrent tijdelijke werkloosheid (versie 1/10/2020).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen
Was dit artikel nuttig?