Fiscale stimulans voor gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden | Agoria

Fiscale stimulans voor gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden

Gepubliceerd op 17/06/08

De wet op de hervorming van de personenbelasting van 10 augustus 2001 (BS 20 september 2001) bepaalt sinds aanslagjaar 2003 dat wanneer een werkgever of een groep van werkgevers het gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling organiseert, de daaraan verbonden kosten aftrekbaar zijn als beroepskosten ten belope van 120%.

Agoria heeft hierover een commentaar opgesteld.

U kunt deze informatie ook raadplegen via de rubrieken 'A-Z index' (vervoerskosten) en 'Thematische index' (rubriek 5).


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden