Tijdelijke verhoging van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen (ZIV-uitkeringen), terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 | Agoria

Tijdelijke verhoging van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen (ZIV-uitkeringen), terugwerkende kracht tot 1 maart 2020

Afbeelding
Gepubliceerd op 03/07/20 door Patrick Chisogne
De wet van 24 juni 2020 verhoogt de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdelijk tot 70% van het gemiddelde brutodagloon, vermeerderd met een toeslag, en dit met terugwerkende kracht tot maart 2020. Deze wet vloeit voort uit het akkoord dat binnen de Groep van 10 werd bereikt op 14 april 2020.

Het akkoord dat in april binnen de Groep van 10 werd gesloten, heeft tot doel om tijdens de COVID-19-crisis de uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, in overeenstemming te brengen met de uitkeringen die de RVA uitkeert aan werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (d.w.z. 70% van een geplafonneerd loon (in plaats van 65%) plus toekenning van een belastbare dagtoeslag van 5,63 euro).

De wet van 24 juni 2020, die in het Belgisch Staatsblad van 2 juli werd gepubliceerd, geeft concrete invulling aan deze beslissing.

De verhoging heeft betrekking op de ZIV-uitkeringen voor alle werknemers van wie de primaire arbeidsongeschiktheid op of na 1 maart 2020 is begonnen, tot het einde van de periode die is vastgesteld voor de specifieke regeling voor tijdelijke werkloosheid als gevolg van "overmacht corona" (d.w.z. ten minste tot 31/08/2020). 

Het dagbedrag van de aanvullende primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering is vastgesteld op 10% van het gederfde loon (d.w.z. 60% +10%, in totaal 70%) en wordt verhoogd met 5,63 euro (belastbaar).

Er zijn verschillende plafonds van toepassing. Technische details zullen binnenkort beschikbaar worden gemaakt op de website van het RIZIV.

De ziekenfondsen zullen de bedragen uit het verleden regulariseren en dit ten laatste op 31/10/2020. 

Bron: Wet van 24 juni 2020 tot toekenning van een tijdelijke aanvulling op de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (M.B. 02/07/2020)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer

 


Was dit artikel nuttig?