Cao betreffende ecocheques wordt aangepast | Agoria

Cao betreffende ecocheques wordt aangepast

Gepubliceerd op 04/01/11 door Elke De Coninck
Tijdens zijn zitting van 21 december 2010 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) cao 98 betreffende de ecocheques geëvalueerd en aangepast. De sociale partners hebben namelijk geprobeerd de geloofwaardigheid van de ecocheques te vergroten. Maar ze wilden de regeling en de lijst van producten en diensten niet ingrijpend veranderen om een betere toepassing van het systeem van de ecocheques mogelijk te maken. De voornaamste aanpassingen vindt u hierna :

1. Informatie bij einde contract

Wanneer het arbeidscontract wordt beëindigd, moet de werkgever de werknemer voortaan informeren over het bedrag van de ecocheques waarop hij recht heeft en over het tijdstip waarop dat zal worden betaald.

2. Contract van korte duur

Bij tewerkstelling gedurende een zeer korte periode die recht geeft op ecocheques voor een bedrag van minder dan 10 euro, kan de werkgever om de kosten van het uitgeven en verdelen van ecocheques te vermijden, het verschuldigde bedrag vermeerderd met de helft aan de brutobezoldiging toevoegen.

3. Gelijkstellingen

Periodes van inactiviteit tussen twee periodes van tewerkstelling die samenvallen met gewone inactiviteitsdagen (bijv. de weekends tussen twee opeenvolgende uitzendopdrachten) zullen worden beschouwd als dagen die in aanmerking worden genomen in de prorata temporis berekening van de toe te kennen ecocheques. Dit geldt ook voor de vakantiedagen die recht geven op een bezoldiging.

4. Controle

De controle op de naleving van de lijst van producten die met ecocheques kunnen worden gekocht, zal in de winkels door een onafhankelijke organisatie worden uitgevoerd. Deze organisatie zal winkels die geen maatregelen nemen om vastgestelde problemen te verhelpen uitsluiten

De rest is gereserveerd voor Agoria leden