Vrijgesteld maximumbedrag niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel geïndexeerd op 1 januari 2021 | Agoria

Vrijgesteld maximumbedrag niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel geïndexeerd op 1 januari 2021

Gepubliceerd op 11/01/21
Het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel is een bonus in geld die gekoppeld is aan collectieve doelstellingen die de werkgever vooraf vastlegt en waarvan de verwezenlijking onzeker is op het ogenblik dat ze worden bepaald (cao nr. 90). Die doelstellingen hebben betrekking op een onderneming, een groep van ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden