PC 224 (bedienden non-ferro): ontwerp van sectoraal akkoord 2014 | Agoria

PC 224 (bedienden non-ferro): ontwerp van sectoraal akkoord 2014

Gepubliceerd op 21/02/14

In PC 224 voor de bedienden van de non-ferrosector werd maandag 17 februari een ontwerp van nationaal akkoord 2013-2014 bereikt. De inhoud ervan ligt volledig in de lijn van wat in PC 105 voor de arbeiders afgesproken werd.  Deze onderwerpen worden momenteel in een definitieve tekst omgezet. De ondertekening van de cao-tekst is op 14 maart a.s. gepland.

Hieronder een samenvatting van het ontwerpakkoord:

Inkomenszekerheid

 • Ecocheques
  • Bestaande ecocheques kunnen in een in gelijkwaardig voordeel worden omgezet.
 • ROCE
  • Geen bonus bij rendabiliteit onder 5%.
  • Beperkte verhoging voor de schijven vanaf 5%: van 5 tot 12,5 met 0,1%; van 12,5 tot 17,5 met 0,2%, vanaf 17,5 met 0,3%.
 • Eindejaarspremie
  • Uitbreiding van de mogelijkheid om de eindejaarspremie om te zetten in bijkomende dagen door te voorzien in overdraagbaarheid over meer dan een jaar (tijdsparen).
 • Vervoerskosten
  • Indexering van de bestaande tegemoetkoming in het privévervoer.
  • Berekening fietsvergoeding op dagbasis in plaats van op maandbasis.

Werkzekerheid

 • Verlenging van de bestaande werkzekerheidsclausule.

Vorming en opleiding

 • De globale opleidingstijd op ondernemingsvlak wordt verhoogd met 0,1% tot 1,7% met bijzondere aandacht voor werknemers van 50 jaar en ouder .
 • De bijdragen voor risicogroepen worden verlengd.

Loopbaanplanning

 • Tijdskrediet
  • De bestaande sectorale regeling wordt verlengd.
  • Daarnaast opent de sector voor de looptijd van het akkoord de mogelijkheid van een 1/5de landingsbaan vanaf 50 jaar met 28 jaar loopbaan mits de bestaande modaliteiten op ondernemingsvlak worden gerespecteerd. Bedrijven kunnen de toepassing ervan gemotiveerd weigeren via kennisgeving aan de voorzitter van het paritair comité vóór 1 april 2014.
 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • De bestaande

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's