PC 200: salarisindexering van 0,95% op 1 januari 2021 | Agoria

PC 200: salarisindexering van 0,95% op 1 januari 2021

Gepubliceerd op 24/12/20
Alle parameters zijn bekend om de indexaanpassing van de lonen in PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden), die gebaseerd is op de ontwikkeling van de gezondheidsindex, te berekenen. De indexaanpassing van de lonen in PC 200 zal 0,95% bedragen op 1 januari 2021.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden