PC 111 – Fonds voor Bestaanszekerheid: uitgifte van identificatiebadges | Agoria

PC 111 – Fonds voor Bestaanszekerheid: uitgifte van identificatiebadges

Gepubliceerd op 20/12/14 door Elke De Coninck

Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de arbeiders van de Metaal (FBZM) heeft de bedrijven van PC 111 onlangs laten weten dat voor de arbeiders die geregeld op werven worden tewerkgesteld, een identificatiebadge (de zgn. Metabadge) zal worden uitgegeven.

Het Fonds geeft hiermee uitvoering aan de opdracht van de sociale partners om vanaf 1 januari 2015 ook de arbeiders van het PC 111 die geregeld werken op werven uitvoeren een identificatiebadge (”Metabadge”) te bezorgen. In de bouwsector (PC 124) zal vanaf 1 januari 2015 een gelijkaardige badge worden gebruikt (de zgn. “Construbadge”).

De uitgifte van deze badges is een bijkomend middel in de strijd tegen de sociale fraude en is enkel bedoeld om arbeiders die buiten hun eigen onderneming werken visueel te kunnen controleren. Met deze badge kan de arbeider bij een eventuele controle onmiddellijk worden geïdentificeerd als een arbeider van PC 111. Het dragen van deze badge ontslaat de werkgevers niet van de andere wettelijke verplichtingen zoals de werfmelding en de aanwezigheidsregistratie.

Het is de bedoeling deze badge gratis uit te reiken aan alle arbeid(st)ers van PC 111, ook buitenlandse, met inbegrip van leerjongens en uitzendkrachten die regelmatig werken op werven uitvoeren. Onder werven worden alle werken verstaan die buiten de omheining van de eigen onderneming worden uitgevoerd.

Omdat het FBZM uiteraard niet weet welke arbeiders regelmatig op werven werken, worden de ondernemingen uitgenodigd om de gegevens te bezorgen van de arbeiders voor wie ze een badge aanvragen.

De badge is nog niet verplicht, maar wij raden toch

De rest is gereserveerd voor Agoria leden