Technologie als ‘digispring’-plank: bijkomend budget voor een verhoogd leerrendement voor iedereen | Agoria

Technologie als ‘digispring’-plank: bijkomend budget voor een verhoogd leerrendement voor iedereen

Afbeelding
Gepubliceerd op 19/05/21
Minister Weyts kondigde op 12 mei 2021 aan dat er nog eens 10 miljoen euro extra budget wordt uitgetrokken voor het deeltijds onderwijs, de leertijd en het BUSO om net die kwetsbaardere leerlingen zeker te ondersteunen in hun digisprong. Hiermee wordt de digisprong-ambitie doorgetrokken naar alle onderwijstypes in het secundair onderwijs.

Eerder was al bekend dat er 375 miljoen uitgetrokken wordt voor ondersteuning van het voltijds secundair onderwijs, waarvan deze week de eerste schijf wordt vrijgegeven. Zo wil de Vlaamse regering de COVID-19-pandemie positief aanwenden om een sprong voorwaarts te maken en dit voor iedereen, ongeacht of ze voltijds of deeltijds op schoolbanken zitten. Alle scholen hebben de komende 2 jaar tijd om de digisprong uit te rollen en die services en diensten aan te kopen die het leerrendement maximaal ondersteunen.

Welke mogelijkheden zijn er?

Een eerste mogelijkheid waarop vooral gefocust wordt binnen de digisprong, bestaat erin om infrastructuur te gebruiken om het leerproces te ondersteunen. De meeste gekende voorbeelden hiervan zijn de  laptops, internetconnectiviteit, softwarepakketten, netwerkbeveiliging en eventuele randapparatuur. Andere gekende voorbeelden zijn het gebruik van  systemen voor synchroon afstandsonderwijs zoals Bednet. Een recentere evolutie is het gebruik van immersieve technologieën zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR), die in heel wat beroeps- en technische scholen een sterke bijdrage kunnen leveren om bijvoorbeeld op een veilige manier kennis en competenties te verwerven.

Maar daar beperkt het zich niet toe. Ook digitale middelen die bijvoorbeeld de afstemming voor stage bevorderen zijn van toepassing. Die afstemming verloopt liefst administratief zo eenvoudig mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een digitaal competentieportfolio, matchingsmogelijkheden of online screeningsinstrumenten. Ook learning analytics - het gebruik van databronnen in functie van het optimaliseren van leren - zijn van toepassing. Zeker in het kader van het bijkomend budget voor kwetsbare leerlingen zijn het net die data die inzicht kunnen geven om gericht in te grijpen en te ondersteunen.

Wat doet Agoria?

Vanuit Agoria werken we ondersteunend om deze investering maximaal te laten renderen op het terrein. Begin juni wordt een inspiratiegids met cases uitgebracht en verspreid naar alle scholen.

Was dit artikel nuttig?