#Letstechtogether: voorzetten voor een succesvolle relance (4) | Agoria

#Letstechtogether: voorzetten voor een succesvolle relance (4)

Afbeelding
Gepubliceerd op 30/06/20 door Peter Demuynck
De komende weken lanceert Agoria elke week één voorzet voor een succesvolle relance die geen substantiële impact heeft op het overheidsbudget en toch veel oplevert voor de samenleving en de bedrijven. Deze week: verrijk het bestaande platform voor het delen van pedagogische content met nieuw lesmateriaal en laat dit doen door studenten hoger onderwijs via interdisciplinaire eindwerken of projecten.

Afbeelding

De oude vertrouwde school is passé, in de nieuwe school staat digitaal centraal. Niet omdat het moet door corona, maar omdat het de sleutel is tot een performant onderwijs. Zo’n onderwijs maakt onze kinderen klaar voor een gedigitaliseerde wereld. Leerkrachten zijn niet langer lesgevers maar opleiders, die leerlingen maatwerk bieden. Er is één maar. De leraren hebben niet altijd de vereiste kennis van technologie en methodieken en kunnen een steuntje in de rug gebruiken.

Agoria vraagt daarom aan de bevoegde ministers om een luik “digitale school” te integreren in de lerarenopleidingen, informatica, grafische vormgeving, audiovisuele media en gamification - een maatregel die nota bene geen extra budget vergt. Doel: de studenten zelf nieuwe digitale leerinhouden, tools en methodieken laten uitwerken. Kortom, laten we de school een grondige update geven, en samen slimmer en veerkrachtiger uit deze crisis komen.

 Voorzet 4: verrijk het bestaande platform voor het delen van pedagogische content met nieuw lesmateriaal en laat dit doen door studenten hoger onderwijs via interdisciplinaire eindwerken of projecten.

Wat heeft de coronacrisis naar boven gebracht?

Door de coronacrisis is er in het onderwijs een grote digitale versnelling geweest. Digitale competenties moeten dan ook een belangrijke plaats innemen in de educatieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren het best heel vroeg dat ‘digitaal’ niet alleen iets voor spelletjes en ontspanning is, maar ook voor het oplossen van problemen, het bevorderen van de creativiteit en nog veel meer.

Onderwijs moet kinderen sleutels aanreiken om kennis en vaardigheden te ontwikkelen om bewust, kritisch en actief te leven in een steeds sneller veranderende, complexe en fundamenteel gemediatiseerde wereld. Dat is wat ‘digitaal burgerschap’ of ‘mediawijsheid’ wordt genoemd. Zelfstandig kunnen leren is eveneens noodzakelijk gebleken.

Dankzij technologie en de dematerialisatie van leerinhoud kan de rol van leerkracht verschuiven naar die van opleider en coach die meer inzet op gepersonaliseerd onderwijs op maat. Een leerling kan dan (in zijn eigen tempo) de aangereikte gedematerialiseerde content verwerken en de leerkracht zal hem begeleiden bij de oefeningen en hem helpen om door te denken en verbanden te leggen met andere vakken. Om zo te kunnen werken dient er wel een inhaalbeweging te gebeuren op het vlak van digitaal lesmateriaal.

Wat stellen we voor?

In de overtuiging dat ‘digitaal’ centraal moet staan in de onderwijspraktijk van de toekomst, stelt Agoria daarom een concrete maatregel voor om de digitale shift van het onderwijs mee te realiseren.

Concreet voorstel: bestaande platforms voor het delen van pedagogische content en digitale tools voor leerkrachten & studenten verrijken met nieuw lesmateriaal, met name door studenten hoger onderwijs via interdisciplinaire eindwerken of projecten. Ze kunnen daarvoor samenwerken met het bedrijfsleven.

  • Studenten in de lerarenopleiding: toekomstige leerkrachten in het lager en middelbaar onderwijs: analyse van de ontbrekende content, de pedagogie, de uitwerking van de content,...
  • Studenten in informaticarichtingen: zowel software & interfaces als hardware 
  • Studenten in de richtingen “kunsten en grafische technieken/audiovisueel/gamification”: grafische vormgeving, branding ... van het platform.

Concreet zou de bevoegde minister van onderwijs een kader moeten bepalen voor instellingen voor hoger onderwijs om dergelijke interdisciplinaire eindwerken en projecten te promoten/verplichten. Dit initiatief moet dan worden gevolgd door een taskforce “digitale school”. Er zou snel kunnen worden gestart met de studenten die nu het einde van de cyclus bereiken om al bij te dragen aan de verdere uitbouw van het platform tegen het begin van het academiejaar 2021-2022.

Waarom is dit belangrijk?

Via deze geïntegreerde aanpak zal de stagiair-leerkracht leren lesgeven in een fysieke omgeving, maar ook met behulp van digitale tools, en zullen studenten ongeacht de richting nieuwe manieren van leren ontdekken.

Met dit voorstel wordt ook mee een antwoord geboden op andere uitdagingen, zoals het tekort aan leerkrachten verhelpen, meer synergieën tussen hogescholen en universiteiten creëren en de banden met het bedrijfsleven en de economische wereld versterken.

Vindt u dit een goede relance-voorzet? Download hier de PDF 

Afbeelding

Waarom deze campagne?

Nu we meer en meer terug uit ons kot mogen komen, wordt de schade duidelijk en wordt er met miljarden aan steunmaatregelen om de economie te redden gestrooid. Maar niet alles hoeft veel geld te kosten. Agoria lanceert met de campagne '#Letstechtogether' elke week één voorzet die niets extra kost en toch snel veel oplevert voor de samenleving.

Download de volledige visietekst. 

Afbeelding

Lees ook de andere artikels in deze reeks:

Was dit artikel nuttig?