Vlaams Taaldecreet aangepast aan situaties van grensoverschrijdende tewerkstelling | Agoria

Vlaams Taaldecreet aangepast aan situaties van grensoverschrijdende tewerkstelling

Gepubliceerd op 26/04/14 door Jan Briffaerts

In het Belgisch Staatsblad van 22 april 2014 is een decreet van de Vlaamse Regering verschenen dat een aantal artikels van het Vlaamse taaldecreet van 19 juli 1973 wijzigt. De strafsancties op een overtreding van taaldecreet worden gewijzigd (boetes van 50 tot 500 euro) en de verjaringstermijn voor overtredingen wordt van een op vijf jaar gebracht.

Voorts gaat het vooral om een aanpassing van het taaldecreet ten gevolge van een beslissing van het Europees Hof van Justitie van vorig jaar (zie ons artikel van 22 april 2013). Deze aanpassing is enkel relevant in een internationale context. Het Hof besliste vorig jaar immers dat de verplichting om de arbeidsovereenkomst exclusief in één lokale taal op te stellen in het kader van grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen het vrij verkeer van diensten te sterk beperkte. Het suggereerde toen ook al dat het beter zou zijn om naast de verplicht opgelegde taal ook toe te laten om de arbeidsovereenkomst in een andere, voor de twee partijen verstaanbare taal op te stellen. Dat zou een betere manier zijn om de doelstelling van het Vlaamse taaldecreet (bescherming van het Nederlands) te verzoenen met het vrij verkeer van diensten in een grensoverschrijdende context.

In het nieuwe decreet wordt duidelijk rekening gehouden met de raad van het Hof. Artikel 5 van het taaldecreet wordt vervangen door een nieuw artikel, waarbij het uitgangspunt wordt behouden: “De te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers is het Nederlands.” (artikel 5, paragraaf 1).

Daarnaast wordt echter voor

De rest is gereserveerd voor Agoria leden