Verlenging akkoorden Luxemburg-België over de toepasselijke wetgeving wegens COVID-19 | Agoria

Verlenging akkoorden Luxemburg-België over de toepasselijke wetgeving wegens COVID-19

Gepubliceerd op 17/06/21
Luxemburg en België zijn overeengekomen de uitzonderingsbepaling te verlengen waardoor geen rekening wordt gehouden met telewerkdagen in verband met de COVID-19-crisis voor de vaststelling van de socialezekerheidswetgeving die van toepassing is op grensarbeiders. De bepaling wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden