Verlenging akkoorden Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland met België over de toepasselijke wetgeving wegens COVID-19 | Agoria

Verlenging akkoorden Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland met België over de toepasselijke wetgeving wegens COVID-19

Afbeelding
Gepubliceerd op 24/06/21 door Hilde Thys
Het gaat om akkoorden met betrekking tot de belastbaarheid van telewerk en de toepasselijke sociale zekerheid wegens gedwongen telewerk.

Akkoord betreffende telewerk en belastbaarheid

Het akkoord waarin de fiscale behandeling van grensarbeiders in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 wordt gepreciseerd, werd oorspronkelijk ondertekend in mei 2020 en werd reeds enkele keren verlengd. Het bepaalt dat de dagen gedurende welke grensarbeiders moeten telewerken wegens de maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie, niet worden beschouwd als in het land van de woonplaats gewerkte dagen. De twee landen hebben nu besloten dit akkoord te verlengen tot 30 september 2021.

Akkoord over toepasselijke sociale zekerheid wegens gedwongen telewerk

Binnen de Europese Unie zijn de nationale administraties overeengekomen om de uitzonderingsbepaling te verlengen waardoor geen rekening wordt gehouden met telewerkdagen in verband met de COVID-19-crisis voor de vaststelling van de socialezekerheidswetgeving die van toepassing is op grensarbeiders. De bepaling wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Deze overeenkomst is van belang om een verandering van aansluiting te voorkomen in geval van overschrijding van de drempel van 25% voor substantiële activiteit in het woonland van de werknemer, die normaal gezien de toepasselijke wetgeving doet veranderen (van land van de werkgever naar land van de woonplaats). Concreet betekent deze verlenging dat een werknemer die in een ander EU land woont, normaal gezien in België werkt, en die zijn werk van thuis uit verricht wegens de COVID-19-crisis, aangesloten blijft bij het land waar hij/zij aangesloten was vóór corona.

International Employment Experts behandelt sociale en fiscale vragen en problemen rond internationale tewerkstelling. Voor meer informatie over onze aangeboden diensten en onze tarieven kan u bij ons terecht via e-mail aan international.employment@agoria.be.

Was dit artikel nuttig?