Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: aandachtspunten na omzetting Sanctierichtlijn | Agoria

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: aandachtspunten na omzetting Sanctierichtlijn

Gepubliceerd op 10/12/13 door Jan Briffaerts
Een wet van 11 februari 2013 zorgde voor de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese Sanctierichtlijn en legt de sancties vast die een bedrijf riskeert wanneer het illegaal in het land verblijvende werknemers in dienst heeft. De wet is van toepassing op personen van buiten de EU (zgn. ‘derdelanders’) die in België komen werken en die niet in orde zijn met hun verblijfssituatie in België.

In een artikel in Agoria Online van 25 februari 2013 berichtten wij al over deze wet en vestigden wij uw aandacht op het feit dat uw bedrijf ook in geval van tewerkstelling van illegaal verblijvende buitenlanders door aannemers of onderaannemers, als opdrachtgever of als medecontractant hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor een aantal werkgeversverplichtingen en tevens strafsancties kan oplopen.

Maar de wet stelt werkgevers die illegale derdelanders in dienst hebben dus ook direct strafrechtelijk aansprakelijk.

In feite hebt u als werkgever een driedubbele verplichting. U moet:

  • vooraf nagaan of de betrokken werknemers legaal in het land verblijven;
  • de gebruikelijke meldingsverplichtingen naleven (Dimona- of Limosa-aangifte, eventueel Limosa-controleverplichting),
  • vanaf het begin van de tewerkstelling doorlopend kunnen bewijzen dat ze legaal in het land verblijven.

Het effect van deze verplichting is tweeërlei: u bent als werkgever zelf rechtstreeks strafrechtelijk aansprakelijk en u kunt daar als aannemer of onderaannemer in het kader van aannemingsovereenkomsten ook worden op aangesproken door mede-contractanten die zich willen vrijwaren van hun hoofdelijke aansprakelijkheid.

U doet er dus goed aan om uw werknemersbestand constant te monitoren en stelselmatig de wettelijkheid van de verblijfssituatie van deze buitenlandse werknemers na te gaan.

Enkele tips:

  1. Controleer altijd de nationaliteit van uw werknemers.
  2. Bewaar een kopie van de verblijfskaart van uw werknemers op de personeelsdienst.
  3. Houd een lijst bij met de vervaldatum van de verblijfskaarten.
  4. Vraag uw buitenlandse werknemers jaarlijks naar hun nieuwe verblijfskaart.

Hebt u vragen over verblijfskaarten van buitenlandse werknemers? Wenst u een audit in uw bedrijf?
Neem contact op met secretariaat@isis-consult.be.

ISIS-Consult is een dienst die tegen betaling sociale en fiscale vragen en problemen met een internationale dimensie behandelt. Meer informatie over de aangeboden diensten en de tarieven vindt u op www.isis-consult.be of stuur een e-mail naar secretariaat@isis-consult.be.

Was dit artikel nuttig?