Internationaal reizen en corona: een nieuwe stand van zaken | Agoria

Internationaal reizen en corona: een nieuwe stand van zaken

Afbeelding
Gepubliceerd op 08/07/21 door Jan Briffaerts
Gelet op de evolutie van de COVID-pandemie de jongste weken in Europa en andere delen van de wereld, zijn ook de maatregelen rond internationale reizen opnieuw aan het veranderen.

We pasten ons overzicht dan ook opnieuw aan.

1. Reizen vanuit België naar andere landen

Nog steeds geldt dat elk land zijn eigen maatregelen hanteert, ten aanzien van het dagelijks leven en ook ten aanzien van mensen die inreizen vanuit andere landen. 

Als u naar het buitenland wil reizen kan u best de situatie per bestemming volgen via de volgende websites: 

Voor uw terugkeer naar België vanuit deze landen, verwijzen we u naar het tweede deel hieronder.

2. Reizen vanuit andere landen naar België

Het onderscheid tussen professionele reizen en niet-professionele reizen werd opgeheven. Dat wil zeggen dat de BTA-code overbodig geworden is, en afgeschaft werd. De (vereenvoudigde) Passenger Location Form blijft wel nog steeds een algemene verplichting voor iedereen die naar België (terug)reist. De link naar het PLF-formulier en een FAQ over het invullen van de PLF vindt u hier

Voor reizen vanuit EU-landen

Een systeem met kleurcodes geeft het risiconiveau weer van de zone van waaruit men inreist. 

  • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen. Bij het inreizen uit een rode zone zijn bijkomende maatregelen van kracht (PLF, test, quarantaine, certificaten), mits mogelijke uitzonderingen.
  • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Er zijn geen bijzondere maatregelen van kracht, maar de PLF moet wel ingevuld worden.
  • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Er zijn geen bijzondere maatregelen van kracht, maar de PLF moet wel ingevuld worden.

Het overzicht met de kleuren per zone kan u hier raadplegen: https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

Indien u uit een rode zone komt, gelden quarantaine en test-verplichtingen. De uitleg over deze verplichtingen kan u terugvinden op de website van Sciensano.

Voor reizen vanuit niet-EU-landen

Wat betreft inreisbeperkingen kunnen we de niet-Europese landen onderverdelen in drie groepen:

  • Groep 1 –landen zonder inreisbeperking 

Er bestaat een lijst van niet-EU-landen die door Europa zijn aangemerkt als “veilige” landen. Die worden door België beschouwd als “groene of oranje landen”. Het gaat om een lijst van landen die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie “over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van deze beperking”. Deze lijst wordt door de Raad van de EU tweewekelijks bijgewerkt, en het overzicht kan u terugvinden op de volgende website: https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

  • Groep 2 – landen met inreisbeperkingen 

Landen die niet op deze lijst staan, worden beschouwd als rode zones, en voor deze landen geldt nog steeds een verbod op niet-essentiële reizen op basis van artikel 21 van het M.B. van 28 oktober 2020 (Covid-M.B.). De lijst met essentiële reizen, met andere woorden, de gevallen waarin men toch naar België mag komen, staan in bijlage 3 van het Covid-M.B. Dat betekent bijvoorbeeld dat er op basis van een visum voor een toegekende single permit toelating kan ingereisd worden. Bij inreis gelden dan wel de maatregelen die voor rode zones van toepassing zijn (quarantaine en testverplichtingen).

In de laatste aanpassing van het Covid-MB werd bepaald dat niet-EU burgers die inreizen uit derde landen niet onder het verbod op niet-essentiële reizen vallen als ze met een vaccinatiecertificaat kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn. Voor deze mensen blijft echter wél een testverplichting bestaan om een quarantaine te vermijden. 

  • Groep 3 – landen met inreisverbod 

En ten slotte zijn er ook “zeer hoge risico” landen, die wegens zeer gevaarlijke nieuwe varianten strikter vermeden dienen te worden. Hier geldt dus een strikter, quasi-totaal inreisverbod. De lijst van deze landen vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/

Voor groep 1, 2 en 3: Ook voor reizen uit deze landen kan u de toepasselijke quarantaine en test-verplichtingen terugvinden op de website van Sciensano.

International Employment Experts behandelt sociale en fiscale vragen en problemen rond internationale tewerkstelling. Voor meer informatie over onze aangeboden diensten en onze tarieven kan u bij ons terecht via e-mail aan international.employment@agoria.be.
Was dit artikel nuttig?