Hof van Justitie veroordeelt toepassing Vlaams taaldecreet bij internationale tewerkstelling | Agoria

Hof van Justitie veroordeelt toepassing Vlaams taaldecreet bij internationale tewerkstelling

Gepubliceerd op 23/04/13 door Hilde Thys

Het Hof van Justitie heeft zich op 16 april jl. uitgesproken over een zaak waarbij de toepassing van het Vlaams decreet inzake taalgebruik in arbeidsrelaties (daterend van 1973) in het geding was (C-202/11). Het Hof viseert daarbij uitsluitend de rol die het taaldecreet speelt in het kader van het vrij verkeer van werknemers.

Het Vlaamse taaldecreet is van toepassing op alle ondernemingen die een exploitatiezetel hebben in het Nederlandse taalgebied van België. In deze ondernemingen is het exclusief gebruik van het Nederlands verplicht in alle sociale documenten, zoals de arbeidsovereenkomst en de loonafrekeningen. Documenten die daar niet aan beantwoorden, zijn nietig met terugwerkende kracht, zonder dat deze nietigheid de werknemer mag benadelen.

De uitspraak kwam er na een prejudiciële vraag van de arbeidsrechtbank in Antwerpen, in een zaak tussen een Nederlandse werknemer en een in Vlaanderen gevestigd Belgisch bedrijf. De werknemer in kwestie betoogde dat zijn arbeidsovereenkomst nietig was, omdat ze niet in het Nederlands was gesteld, maar in het Engels. Op basis daarvan achtte hij zich niet gebonden door de bepalingen van de arbeidsovereenkomst inzake zijn opzegvergoeding. De werkgever riep het argument in dat deze taalverplichting niet kon worden afgedwongen in deze context, omdat ze ingaat tegen het vrij verkeer van werknemers.

Het Europees Hof besloot dat het vrij verkeer van werknemers inderdaad in de weg staat van een regeling van een gefedereerde eenheid van een lidstaat, die elke werkgever met een exploitatiezetel op het grondgebied van deze eenheid de verplichting oplegt om arbeidsovereenkomsten met een grensoverschrijdend

De rest is gereserveerd voor Agoria leden