EU-verordening sociale zekerheid vanaf 1 juni 2012 van toepassing in 31 landen (en op alle nationaliteiten) | Agoria

EU-verordening sociale zekerheid vanaf 1 juni 2012 van toepassing in 31 landen (en op alle nationaliteiten)

Gepubliceerd op 15/05/12 door Jan Briffaerts
Waar moet een werknemer sociale zekerheid betalen wanneer hij in een ander land gaat werken? De Europese verordening inzake sociale zekerheid (Verordening 883/2004) bevat de aanwijsregels die bepalen welk rechtsstelsel van toepassing is bij detachering van een werknemer naar een ander land of bij gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, en bevat verder een hele reeks regels die de verschillende regelingen van de Europese socialezekerheidsstelsels op elkaar afstemmen.

Deze verordening is rechtstreeks van toepassing op de huidige 27 lidstaten van de Europese Unie, en is dus een essentieel onderdeel van het vrije verkeer van werknemers en van burgers binnen de Unie. Vanaf 1 april 2012 is ze bovendien ook van toepassing op Zwitserland (en dus op de Zwitserse burgers), en vanaf 1 juni 2012 op de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Bovendien heeft de verordening sedert 1 januari 2011 eveneens geldingskracht op alle “burgers van derde landen”. Anders gezegd: burgers uit landen die niet onder de verordening vallen, vallen toch onder de toepassing van de verordening op voorwaarde dat ze zich in een grensoverschrijdende situatie bevinden die door de verordening wordt gecoverd, én op voorwaarde dat hun verblijfssituatie legaal is.

  • Voorbeeld: Een Braziliaan die legaal in België verblijft en werkt, en hier onderworpen is aan de sociale zekerheid, kan door zijn Belgische werkgever worden gedetacheerd naar Nederland, met behoud van Belgische sociale zekerheid.

Let op: Denemarken en het Verenigd Koninkrijk aanvaarden de toepassing van Verordening 883 op burgers van derde landen NIET

De rest is gereserveerd voor Agoria leden