COVID-19: stand van zaken digitaal groen certificaat om vrij verkeer te vergemakkelijken | Agoria

COVID-19: stand van zaken digitaal groen certificaat om vrij verkeer te vergemakkelijken

Afbeelding
Gepubliceerd op 07/04/21
Op 17 maart heeft de Europese Commissie voorgesteld om "een digitaal groen certificaat in te voeren om het veilige vrije verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. Met het digitaal groen certificaat zal een persoon kunnen bewijzen tegen COVID-19 te zijn gevaccineerd, over een negatief testresultaat te beschikken (NAAT/RT-PCR-test of snelle antigeentest) of van COVID-19 te zijn hersteld."

Het certificaat zal digitaal of op papier worden afgegeven. Beide versies zullen een QR-code bevatten met de nodige essentiële informatie en een digitale handtekening die de echtheid van het certificaat garandeert.

De verordening stelt "een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele certificaten" voor: dit bepaalt de inhoud van de certificaten en de elementen van de noodzakelijke digitale infrastructuur.

De tekst van de Commissie bevat geen regels m.b.t. het gebruik van de certificaten door de lidstaten. Het gebruik zal dus verschillen naargelang van de lidstaat en kan veranderen. In de tekst is wel bepaald dat een lidstaat die houders van een certificaat extra maatregelen oplegt (zoals quarantaine of een test) dit moet verantwoorden t.a.v. de Commissie en de andere lidstaten.

Over het voorstel van verordening moet nog overeenstemming worden bereikt met de lidstaten en het Europees Parlement.

Operationele implementatie in België

Uitgaand van het Europees kader luidt het voorstel om het certificaat op het niveau van België uit te werken als volgt (zie ook https://www.corona-tracking.info/algemene-info/analyses/vaccination-test-recovery-certificates):

Op de "Mijngezondheid"-portal (ook "Personal Health Viewer" genoemd) wordt een responsief webformulier ter beschikking gesteld om – na authenticatie van de identiteit – een vaccinatie- en testcertificaat aan te vragen. Voor kinderen tot en met 17 jaar kunnen het vaccinatiecertificaat en het testcertificaat (ook) worden aangevraagd door elk van de ouders zoals bekend in het Rijksregister.

Het vaccinatiecertificaat en het testcertificaat komen in de vorm van een pdf die kan worden opgeslagen of geprint. De veldlabels van de certificaten kunnen worden geprint in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. De gegevens zelf worden geprint zoals ze beschikbaar zijn in Vaccinnet of bij Sciensano. Er wordt onderzocht hoe de houder de certificaten kan opnemen in algemeen beschikbare mobiele kaartenportefeuilles zoals FidMe, Key Ring of Stocard.

Het certificaat wordt afgegeven door de volgende instanties:

Ieder certificaat heeft een uniek nummer en een afgiftedatum. Het eHealth-platform beheert een databank met de relatie tussen het nummer van het certificaat, het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de houder van het certificaat en de afgiftedatum. Die databank kan via een API worden geraadpleegd om de geldigheid van een certificaat te controleren.

Ons standpunt m.b.t. de principes van het certificaat

Wat de principes van het voorstel van verordening betreft, is ons standpunt – dat aansluit bij dat van CEEMET – als volgt:

Het voorgestelde digitaal groen certificaat moet veilig vrij verkeer vergemakkelijken en de lidstaten mogen dit niet gebruiken als middel om grenzen te sluiten.

1. Voor Agoria-sectoren die deel uitmaken van grensoverschrijdende toeleverings- en waardeketens, is het van cruciaal belang dat werknemers, management en klanten zich in veilige omstandigheden kunnen verplaatsen.

  • Gespecialiseerde technici moeten installaties of dringende reparaties kunnen uitvoeren aan geleverde machines of goederen bij klanten die in een ander land zijn gevestigd. Maar ze mogen niet altijd in een ander land binnen : ze moeten eerst een  negatieve covid-test voorleggen al dan niet gecombineerd met een quarantaine van 7 tot 10 dagen.

2. Een gemeenschappelijke EU-aanpak m.b.t. vaccinatiecertificaten, testcertificaten (NAAT/RT-PCR-test of snelle antigeentest) en certificaten voor personen die van COVID-19 zijn hersteld is welkom. Het grootste voordeel is dat er maar één document is en dat een wildgroei aan nationale normen / administratieve belemmeringen voor het vrij verkeer in de EU wordt vermeden.

3. Certificaten moeten worden gebruikt om het vrij verkeer te vergemakkelijken en af te zien van bepaalde beperkingen in verband met de volksgezondheid, zoals tests of quarantaine. De Commissie moet ervoor waken dat de lidstaten het certificaat niet gebruiken als een middel om verdere grensbeperkingen in te voeren en het vrij verkeer van mensen en werknemers te beperken (bijv. om detachering van werknemers, zakenreizen enz. te verhinderen).

4. Er moet altijd een alternatief zijn voor het EU-certificaat, zoals een test of quarantaine (COVID-19-vaccinatie is momenteel niet verplicht en niet voor iedereen toegankelijk in alle EU-landen).

  • Andere bezorgdheden en belangrijke kwesties:
  • bescherming van persoonsgegevens
  • beveiliging (fraudebestendigheid)
  • flexibiliteit (mogelijke hervaccinatie, impact van varianten …)
  • tijdelijk karakter (alleen te gebruiken zolang reisbeperkingen van kracht zijn)
Was dit artikel nuttig?