Co-sourcing: toepassing van wet op terbeschikkingstelling | Agoria

Co-sourcing: toepassing van wet op terbeschikkingstelling

Gepubliceerd op 22/09/09
In deze crisistijd zoeken ondernemingen creatieve oplossingen om de kosten te drukken en tegelijk om ervaren werknemers aan de onderneming te binden. Een mogelijke oplossing is co-sourcing, een initiatief van een Nederlandse uitzendgroep.

Tijdelijke oplossing

Stel: onderneming A ondervindt tijdelijke moeilijkheden maar wil de werknemer die 'op de bank zit' niet ontslaan. Onderneming B zoekt een vervanger voor een medewerker die enkele maanden afwezig is. Als het profiel van beide werknemers overeenkomt, kan co-sourcing worden overwogen waarbij de ene werknemer tijdelijk de plaats van de andere inneemt. Sommige ondernemingen hebben het procedé enkele maanden geleden al ingevoerd.

Bestaand reglementair kader

Aansluitend aan een parlementaire vraag heeft de minister van Werk geantwoord dat geen bijzondere initiatieven zouden worden genomen om een kader voor het procedé te scheppen.

Volgens de minister bestaat het reglementaire kader al in België en is co-sourcing een toepassing van de wet betreffende de terbeschikkingstelling van personeel aan gebruikers.

Voor de invoering van co-sourcing gelden de volgende voorwaarden:
  • de toepassing van het procedé is tijdelijk
  • de gebruiker heeft vooraf het akkoord gekregen van de vakbondsdelegatie van zijn onderneming, of bij gebrek aan een delegatie, van de werknemersorganisaties die zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder deze onderneming ressorteert
  • de inspecteur-districtchef van de inspectie van de sociale wetten heeft vooraf zijn toestemming gegeven
  • de werkgever, de werknemer en de gebruiker verklaren zich schriftelijk akkoord met de duur van de tijdelijke terbeschikkingstelling.

Geen uitzendcontract

De arbeidsovereenkomst van de werknemer blijft lopen tijdens de terbeschikkingstelling.
De werkgever blijft

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's