Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van uitzonderlijk slecht weer | Agoria

Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van uitzonderlijk slecht weer

Afbeelding
Gepubliceerd op 16/07/21 door Peter Ansoms
De aanhoudende regen van de jongste dagen heeft op sommige plaatsen overstromingen en aanzienlijke schade veroorzaakt. Deze situatie kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers onmogelijk wordt en bijgevolg moet worden opgeschort. De RVA heeft op 15 juli 2021 een standpunt ingenomen met betrekking tot tijdelijke werkloosheid. Hieronder een overzicht van de voorwaarden en formaliteiten die in de huidige situatie van toepassing zijn.

Met inachtneming van de voorziene procedure hebben werknemers die niet kunnen werken wegens uitzonderlijke weersomstandigheden recht op een RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid. De volgende principes zijn van toepassing naargelang van de specifieke situatie:

1. Werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren wegens slecht weer:

Dit zal bijv. het geval zijn wanneer de werkplek overstroomd is ten gevolge van overvloedige regen.

In dit geval moet nog een onderscheid worden gemaakt naargelang van het statuut van de werknemers:

  • Arbeiders 

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer kan op bepaalde voorwaarden aanvaard worden.

  • Bedienden

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan op bepaalde voorwaarden aanvaard worden.

De geldigheidsvoorwaarden van het stelsel van tijdelijke werkloosheid in de huidige weerssituatie zijn de volgende: 

  • De uitvoering van het werk is totaal onmogelijk. Aan deze voorwaarde is niet voldaan, wanneer de werknemer bijv. kan telewerken. 
  • Er is geen vervangwerk mogelijk (bijv. opruimwerken) ;
  • De werknemer heeft voor die dag(en) nog geen verlof- of recuperatiedagen genomen; 
  • De werknemer heeft geen recht op gewaarborgd dagloon op grond van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (dit is met name het geval wanneer de werknemer zich normaal naar het werk begeeft, maar er met vertraging of niet aankomt wanneer de vertraging of de afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die zich buiten zijn wil op de weg naar het werk heeft voorgedaan. In dit specifieke geval zal hij recht hebben op het gewaarborgd dagloon ten laste van de werkgever).

2. Werknemers kunnen hun werkplek niet bereiken wegens slecht weer:

Dit is het specifieke geval waarin de werknemer zijn werkplek niet kan bereiken, niet met zijn gebruikelijke transportmiddelen en ook niet met alternatieve transportmiddelen, bijv. omdat het spoorverkeer onderbroken is of de wegen onberijdbaar zijn (overstromingen…).

Voor de werknemer kan, ongeacht zijn statuut (arbeider of bediende), tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aanvaard als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 

  • De uitvoering van het werk is totaal onmogelijk. Aan deze voorwaarde is niet voldaan, wanneer de werknemer bijv. kan telewerken.
  • De werknemer heeft voor die dag(en) nog geen verlof- of recuperatiedagen genomen; 
  • De werknemer heeft geen recht op gewaarborgd dagloon op grond van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten(hij mag zich dus nog niet op weg hebben begeven om naar zijn werkplek te gaan).
  • De werknemer kan zijn werkplek op geen enkele manier bereiken (bijv. eigen vervoermiddel, alternatieve transportmiddelen...)

Formaliteiten

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer moet in principe de klassieke procedure worden gevolgd. Dit betekent meer bepaald dat de werkgever de RVA een mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer moet sturen.

Gelet op de uitzonderlijke situatie heeft de RVA in afwijking van de normale procedure evenwel beslist dat voor de dagen tijdelijke werkloosheid in de periode van 14 tot 20 juli 2021 de tijdelijke werkloosheid ook zonder mededeling zal worden aanvaard. In dit geval moet de werkgever voor de periode van tijdelijke werkloosheid in de aangifte van sociaal risico betreffende de tijdelijke werkloosheid (ASR WECH 5) voor de dagen tijdelijke werkloosheid enkel ‘overmacht’ (met als code aard van de dag 5.4) of ‘slecht weer’ (met code aard van de dag 5.2) vermelden en als reden voor de overmacht of het slecht weer ‘uitzonderlijke weersomstandigheden’ opgeven.

Bron: Tijdelijke werkloosheid te wijten aan de uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen), 15 juli 2021, document nr. 213356/1RioDoc.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's