Tijdelijke werkloosheid overstromingen: precisering van de elektronische mededeling aan de RVA vanaf 1 augustus | Agoria

Tijdelijke werkloosheid overstromingen: precisering van de elektronische mededeling aan de RVA vanaf 1 augustus

Afbeelding
RVA
Gepubliceerd op 29/07/21 door Elke De Coninck
Voor de dagen tijdelijke werkloosheid in de periode van 14 juli tot en met 31 juli wegens de hevige regenval op 14 en 15 juli moet er geen mededeling bij de RVA gebeuren en geldt een vereenvoudigde procedure. Voor de periode vanaf 1 augustus 2021 moet er wel een mededeling gebeuren. De RVA preciseert nu deze aangifte.

De instructies van de RVA met betrekking tot de periode vanaf 1 augustus luiden nu als volgt:

 Voor de periode vanaf 1 augustus 2021 moet de werkgever elektronisch een mededeling van de tijdelijke werkloosheid naar de RVA versturen. Deze aangifte moet de voorziene duur van de overmacht vermelden en wordt maximaal voor een periode van drie maanden (eventueel verlengbaar) aanvaard.


Als reden van overmacht wordt, naargelang de omstandigheden, vermeld:

  • OVERSTROMINGEN – TEWERKSTELLINGSPLAATS IN HET GETROFFEN GEBIED (indien de werkgever getroffen wordt)
  • OVERSTROMINGEN – WOONPLAATS WERKNEMER IN HET GETROFFEN GEBIED (indien de werknemer getroffen wordt).

In de rubriek Opmerkingen moet de werkgever daarnaast ook een concrete omschrijving van de omstandigheden geven (bijvoorbeeld opruimwerken in overstroomde woning, geen vervoermiddel om zich naar het werk te begeven,….. Er moeten geen bewijsstukken bij de aangifte worden toegevoegd.


Opgelet: indien de reden van de overmacht de persoonlijke situatie van de werknemer betreft (reden 2), zal de aangifte slechts tot en met 15 augustus 2021 worden aanvaard.

Hier kan u de volledige instructies van de RVA met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid wegens de overstromingen nalezen.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's