Opinie Bart Steukers: “Op naar harmonieuze beginloopbanen” | Agoria

Opinie Bart Steukers: “Op naar harmonieuze beginloopbanen”

Afbeelding
Gepubliceerd op 07/09/21 door Jean-Louis Pennequin
Dinsdag 7 september is de interfederale werkgelegenheidsconferentie gestart. De doelstelling is het opstellen van een concreet actieplan voor harmonieuze eindeloopbanen. Ik stel voor om ook in te zetten op harmonieuze beginloopbanen. Hoe? Maak werkplekleren een essentieel onderdeel van opleidingen en verhoog de mobiliteit.

De corona-impact begint stilaan af te nemen en de economie trekt terug aan. Veel bedrijven zien de groei van hun productiviteit belemmerd als een gevolg van een gebrek aan voldoende mensen. Niet enkel is er een tekort aan mensen, er is ook een structurele mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Die tendens wordt nog versterkt door de technologische verandering. Te veel mensen die werkzoekend of tijdelijk werkloos zijn, staan op de teller terwijl de arbeidsmarkt terug aantrekt. Ook het aantal schoolverlaters dat nog werkzoekend is na een jaar neemt toe. Tijd voor harmonieuze beginloopbanen.

Maak werkplekleren de norm

Het aandeel jongeren en studenten die leren op de werkplek in technische en beroepsgerichte opleidingen in het secundair en hoger onderwijs ligt in België aanzienlijk lager dan in de Europese regio’s waar Vlaanderen, Wallonië en Brussel zich als kennisregio graag aan willen spiegelen.

Nochtans leren we dat werkplekleren een uitgelezen manier is om kennis actueel te houden en de sprong naar de arbeidsmarkt te verkleinen. En dit kan op veel diverse manieren. Soms wordt er geleerd in een gesimuleerde arbeidsomgeving zoals in opleidingscentra, kleine bedrijfsprojecten, simulatie-onderwijs, enzovoort. In andere gevallen wordt er geleerd in een reële arbeidssituatie met échte werknemers en échte klanten, patiënten,… Die intensieve vorm van werkplekleren zie ik graag nog meer in onze opleidingen, waardoor de link met de arbeidsmarkt nog steviger wordt.

Roteer en verhoog mobiliteit

Rotatie blijkt niet alleen een krachtig wapen te zijn in duurzame eindeloopbanen om het welbevinden te verhogen door in te zetten op werkbaar werk, het is ook een efficiënt instrument om het leren te stimuleren. We zien dat het aantal organisaties dat rotatie invoert wel toeneemt, maar dat het aantal betrokken werknemers afneemt. Om de druk op huidige en toekomstige werknemers niet verder te laten toenemen, moeten we mikken op een verhoging met 5 procent van proactieve mobiliteit voor werknemers in de gevarenzone.

Dit kan door al heel vroeg in het proces van een herstructurering in een bedrijf werknemers te laten roteren, hetzij naar een andere functie hetzij naar een andere onderneming. Dit betekent een verandering van een ‘reactieve’ bemiddeling naar een ‘proactieve’ bemiddeling. Agoria wil ook graag de taakrotatie met 10 procent zien stijgen tegen 2030 waarbij werknemers veranderen van context, omgeving, taak,… Dat zorgt niet alleen voor werkbaar werk, maar het zorgt ook voor de uitbreiding van competenties van iedereen.

Agoria vraagt ten slotte dat niet enkel de overheid en werkgevers de schouders zetten onder duurzame beginloopbanen, maar dat leren een gedeelde verantwoordelijkheid wordt, ook van burgers. Enkel op die manier zal de relance van de arbeidsmarkt verzekerd zijn om de vooropgestelde acht op de tien mensen aan de slag te hebben… en houden!

Was dit artikel nuttig?