Covid-Registratieplicht voor bedrijven dan toch niet afgeschaft | Agoria

Covid-Registratieplicht voor bedrijven dan toch niet afgeschaft

Afbeelding
Gepubliceerd op 18/08/21 door Jan Briffaerts
Bij de laatste wijziging van het Covid-Ministerieel Besluit (M.B. 28 oktober 2020) waarin de geldende federale maatregelen ten gevolge van de Covid-19 epidemie zijn opgenomen, werd het artikel 3 van dat Ministerieel Besluit afgeschaft.

Dat artikel 3 bevatte de zogenaamde “pre-tracing”-verplichting die eind augustus vorig jaar werd ingevoerd, en in januari werd veralgemeend naar alle bedrijven in alle sectoren.

Deze verplichting staat nu echter opnieuw vermeld in het samenwerkingsakkoord van de federale overheid en de deelstaten betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België en dat op 23 juli in het Belgisch Staatsblad verscheen. 

Deze verplichting blijft dus wel degelijk bestaan. 

Was dit artikel nuttig?