Rechtspraak: is de invoering van een neutraliteitsbeleid op het werk discriminatie? | Agoria

Rechtspraak: is de invoering van een neutraliteitsbeleid op het werk discriminatie?

Gepubliceerd op 23/08/21 door Mounia Barchid
In een recent arrest van 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie precisering verschaft m.b.t. zijn eerdere rechtspraak over de mogelijkheid om het dragen van opvallende religieuze, politieke of levensbeschouwelijke tekens te verbieden t.a.v. het non-discriminatiebeginsel dat is opgenomen in de Europese richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden